Gebruiksaanwijzing BOSCH SME69T40EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SME69T40EU. Wij hopen dat dit BOSCH SME69T40EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SME69T40EU te teleladen.


BOSCH SME69T40EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2260 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SME69T40EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] K PLQ K K 6WDUW $%& 5HVHW VHF nl Inhoudsopgave Afwassen . 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 28 28 Veiligheidsvoorschriften . 16 nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering ­ Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. [. . . ] De programmaduur wordt tijdens het programma bepaald door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de mate van vervuiling en kan (afhankelijk van het gekozen programma) variëren. Starttijd kiezen U kunt het programma tot 24 uur later (in stappen van een uur) laten starten. ­ Toets ` + of ­ net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet. ­ START-toets )" indrukken, de gekozen starttijd is geactiveerd. ­ Om de gekozen starttijd te wissen: de toets ` + of ­ net zo vaak indrukken tot op de indicatie starttijd kiezen X verschijnt. ­ Deur sluiten. 17 nl Einde van het programma Het programma is beëindigd als op de cijferindicatie 8 de waarde : verschijnt. Bovendien wordt het einde van het programma door een zoemtoon akoestisch aangegeven. ­ Programmatoets # ingedrukt houden en de START-toets )" net zolang indrukken tot de cijferindicatie : . . . De indicatie van toets # knippert en op de cijferindicatie 8 brandt de door de fabriek ingestelde waarde : . ­ Programmatoets # net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie 8 de in de fabriek ingestelde waarde : verschijnt. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. ­ Deur sluiten. Automatisch uitschakelen na afloop van het programma of binnenverlichting* * afhankelijk van het model Om energie te besparen kan de afwasautomaat 1 min. De binnenverlichting 1" brandt als de deur geopend is, onafhankelijk van de in- of uitgeschakelde AAN-/ UIT-schakelaar (. ­ Programmatoets # ingedrukt houden en de START-toets )" net zolang indrukken tot de cijferindicatie : . . . De indicatie van toets # knippert en op de cijferindicatie 8 brandt de door de fabriek ingestelde waarde : . ­ Programmatoets # net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie 8 de waarde : . . . Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. ­ Deur sluiten. 18 nl Uitschakelen van het apparaat Korte tijd na afloop van het programma: ­ Deur openen. ­ Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. Afbreken van het programma (Reset) ­ Deur openen. ­ Deur sluiten. ã=Waarschuwing Om na afloop van het programma het serviesgoed uit te ruimen: de deur helemaal openen en niet op een kier laten staan. Eventueel nog ontsnappende waterdamp kan gevoelige werkbladen beschadigen. Wijzigen van het programma Na het indrukken van de START-toets )" kan het programma niet gewijzigd worden. Wijzigen van het programma is alleen mogelijk door het programma af te breken (Reset). Onderbreken van het programma ­ Deur openen. Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. [. . . ] De aansluiting op warm water wordt aanbevolen als dit uit een energetisch gunstige warmwaterbereiding en een geschikte installatie ter beschikking staat, bijv. Met de instelling Warmwater : kunt u uw apparaat optimaal op het gebruik met warm water afstemmen. Wij adviseren hierbij een watertemperatuur (temperatuur van het instromende water) van minimaal 40 °C en maximaal 60 °C. De aansluiting op warm water wordt niet aanbevolen als het water uit een elektrische boiler ter beschikking wordt gesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SME69T40EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SME69T40EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag