Gebruiksaanwijzing BOSCH SKS60E12EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SKS60E12EU. Wij hopen dat dit BOSCH SKS60E12EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SKS60E12EU te teleladen.


BOSCH SKS60E12EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (909 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH SKS60E12EU annexe 1 (375 ko)
   BOSCH SKS60E12EU (880 ko)
   BOSCH SKS60E12EU annexe 1 (366 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SKS60E12EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Afwasautomaat 9000 438 405 (8908) nl Gebruiksaanwijzing Reset 3 sec. 9 8 7 Start 1 2 3 4 5 6 20 21 22 23 24 25 26 27 28 nl Inhoudsopgave Afwassen . 14 nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering ­ Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. [. . . ] De programmaduur wordt tijdens het programma bepaald door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de mate van vervuiling en kan (afhankelijk van het gekozen programma) variëren. 14 nl Starttijd kiezen * * Afhankelijk van het model U kunt het programma tot 24 uur later (in stappen van een uur) laten starten. ­ Toets H net zo vaak indrukken tot de gewenste tijd wordt aangegeven. ­ Om de gekozen starttijd te wissen de toets H net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie : verschijnt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. Onderbreken van het programma ­ AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen. Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. Anders kan de deur van het apparaat door expansie (overdruk) openspringen of water uit het apparaat komen. ­ Om het programma voort te zetten de AAN/UIT-schakelaar ( weer inschakelen. Einde van het programma Het programma is beëindigd als op de cijferindicatie @ de waarde verschijnt. : Wijzigen van het programma Na het indrukken van de START-toets 8 kan het programma niet gewijzigd worden. Wijzigen van het programma is alleen mogelijk door het programma af te breken (Reset). Uitschakelen van het apparaat Korte tijd na afloop van het programma: ­ AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen. ­ Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. Intensief drogen Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd waardoor het droogresultaat wordt verbeterd. Op de cijferindicatie @ brandt de in de fabriek ingestelde waarde : (intensief drogen uit). De instelling als volgt wijzigen: ­ Door de programmakiezer 0 te draaien kunt u het intensief drogen in- : of uitschakelen : . De instelwaarde is opgeslagen. ã=Waarschuwing Om na afloop van het programma het serviesgoed uit te ruimen: de deur helemaal openen en niet op een kier laten staan. Eventueel nog ontsnappende waterdamp kan gevoelige werkbladen beschadigen. 15 nl Schoonmaken en onderhoud Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. Dit bespaart u tijd en ergernis. Zeven De zeven 1* zorgen ervoor dat grove etensresten in het spoelwater niet in de afvoerpomp terechtkomen. Het zevensysteem bestaat uit een grove zeef, een vlakke fijne zeef en een microzeef. ­ Zeefcylinder zoals afgebeeld losdraaien en het zeefsysteem eruit halen. Algemene toestand van de machine ­ Spoelruimte controleren op kalkaanslag en vetresten. Als u zulke aanslag aantreft: ­ afwasmiddelbakje met afwasmiddel vullen. Het apparaat zonder serviesgoed in het programma met de hoogste afwastemperatuur starten. Om het apparaat te reinigen alleen speciaal voor afwasautomaten geschikte afwas-/schoonmaakmiddelen gebruiken. Gebruik bij het reinigen van uw afwasautomaat nooit een stoomreiniger. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen. [. . . ] De toevoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de kraan aansluiten. Let erop dat de toevoerslang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is. ­ Bij vervanging van het apparaat moet altijd een nieuwe watertoevoerslang in gebruik worden genomen. Temperatuur van het water: Bij voorkeur koud water, bij warm water max. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SKS60E12EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SKS60E12EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag