Gebruiksaanwijzing BOSCH SKS 60E02 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SKS 60E02. Wij hopen dat dit BOSCH SKS 60E02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SKS 60E02 te teleladen.


BOSCH SKS 60E02 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2731 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH SKS 60E02 (880 ko)
   BOSCH SKS 60E02 SHORT INSTRUCTIONS (366 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SKS 60E02INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde H:04. . 2 * Alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid. 9­10 11­12 13­16 17­21 22­30 31­35 gemiddeld gemiddeld gemiddeld hard hard hard 1, 5­1, 8 1, 9­2, 1 2, 2­2, 9 3, 0­3, 7 3, 8­5, 4 5, 5­6, 2 ·:< ·:<, , ·:<. . . ·:< ·:< ·:<^ Start ­ Programmakiezer B draaien tot de gewenste waarde op de cijferindicatie verschijnt. [. . . ] De ingestelde stand is opgeslagen. Vul onthardingszout Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) . . . Deksel opendraaien. Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen. Direct hierna afwassen. 3 4 6 Apparaat inschakelen $ Vul glansspoelmiddel Maakt blinkend schoon . . . 2 Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen. Vullen met glansspoelmiddel. Deksel dichtdraaien. Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen. Vul afwasmiddel Veel vuil, veel afwasmiddel . . . 5 50 ml 25 ml 15 ml Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten. Deksel dichtschuiven, indrukken. PLOP! 7 Programma kiezen Snel, zuinig of intensief . . . Programma-overzicht 9000 438 416 (8908) 550 EG In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. Start Intensief 70° Auto 45°­65° Eco 50° Glas 40° Snel 45° Voorspoelen ±² Duur in uren/ min. Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien. Indicaties , , E:24" en , , 6" branden De afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd De afvoerslang zonder knik plaatsen. Vlekken en strepen Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel Glansspoelmiddel Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapacitiet Instelling van het apparaat Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen) Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen) Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld Onthardingszout ontbreekt Glazen niet geschikt voor afwasmachine Bij strepen: dosering verlagen. Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet. Indicaties , , E:25" en , , 6" branden Een andere foutindicatie , , E:XX" brandt Afvoerpomp geblokkeerd Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven). Serviesgoed niet droog Apparaat technisch defect Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. Resterend water in het apparaat Programma nog niet beëindigd Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken). Roestvlekken op bestek Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen. Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren Te weinig afwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus) Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. [. . . ] programma afbreken (zie Programma afbreken). Roestvlekken op bestek Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen. Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren Te weinig afwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus) Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SKS 60E02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SKS 60E02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag