Gebruiksaanwijzing BOSCH SKS 50E16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SKS 50E16. Wij hopen dat dit BOSCH SKS 50E16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SKS 50E16 te teleladen.


BOSCH SKS 50E16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (901 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH SKS 50E16 SHORT INSTRUCTIONS (310 ko)
   BOSCH SKS 50E16 INSTALLATION INSTRUCTIONS (3278 ko)
   BOSCH SKS 50E16 (875 ko)
   BOSCH SKS 50E16 SHORT INSTRUCTIONS (309 ko)
   BOSCH SKS 50E16 INSTALLATION INSTRUCTIONS (3278 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SKS 50E16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Afwasautomaat 9000 438 187 (8908) nl Gebruiksaanwijzing Reset 3 sec. 10 9 8 7 6 5 End 9h 6h 3h Start End 1 2 3 9h 6h 3h 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 nl Inhoudsopgave Afwassen . 14 nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering ­ Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. [. . . ] Het programmaverloop start. 14 nl Starttijd kiezen * * Afhankelijk van het model U kunt het programma 3, 6 of 9 uur later laten starten. ­ Toets starttijd kiezen @ net zo vaak indrukken tot de betreffende indicatie 3h, 6h of 9h brandt. ­ Om de gekozen starttijd te wissen de toets starttijd kiezen @ net zo vaak indrukken tot geen van de indicaties 3h, 6h of 9h meer brandt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. Onderbreken van het programma ­ AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen. Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. Anders kan de deur van het apparaat door expansie (overdruk) openspringen of water uit het apparaat komen. ­ Om het programma voort te zetten de AAN/UIT-schakelaar ( weer inschakelen. Einde van het programma Het programma is beëindigd als de indicatie Eeinde h brandt. Afbreken van het programma (Reset) ­ START-toets 8 gedurende ca. AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen. Uitschakelen van het apparaat Korte tijd na afloop van het programma: ­ AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen. ­ Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. Wijzigen van het programma Na het indrukken van de START-toets 8 kan het programma niet gewijzigd worden. Wijzigen van het programma is alleen mogelijk door het programma af te breken (Reset). ã=Waarschuwing Om na afloop van het programma het serviesgoed uit te ruimen: de deur helemaal openen en niet op een kier laten staan. Eventueel nog ontsnappende waterdamp kan gevoelige werkbladen beschadigen. 15 nl Intensief drogen Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd waardoor het droogresultaat wordt verbeterd. ­ Programmakiezer 0 draaien tot de indicatie , , Watertoevoer controleren" ` knippert. Om de instelling te wijzigen: ­ Door de programmakiezer 0 te draaien kunt u het intensief drogen in- (indicatie Einde h brandt) of uitschakelen (indicatie Einde h brandt niet). De instelling is opgeslagen. Schoonmaken en onderhoud Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. Dit bespaart u tijd en ergernis. Algemene toestand van de machine ­ Spoelruimte controleren op kalkaanslag en vetresten. Als u zulke aanslag aantreft: ­ afwasmiddelbakje met afwasmiddel vullen. Het apparaat zonder serviesgoed in het programma met de hoogste afwastemperatuur starten. Om het apparaat te reinigen alleen speciaal voor afwasautomaten geschikte afwas-/schoonmaakmiddelen gebruiken. Gebruik bij het reinigen van uw afwasautomaat nooit een stoomreiniger. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen. De voorkant van het apparaat en het bedieningspaneel regelmatig met een vochtig doekje afnemen. Geen schuursponsjes gebruiken of schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen. [. . . ] De toevoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de kraan aansluiten. Let erop dat de toevoerslang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is. ­ Bij vervanging van het apparaat moet altijd een nieuwe watertoevoerslang in gebruik worden genomen. Hoeveelheid binnenstromend water: minimaal 10 liter per minuut Temperatuur van het water: max. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SKS 50E16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SKS 50E16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag