Gebruiksaanwijzing BOSCH SHV09T33EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SHV09T33EU. Wij hopen dat dit BOSCH SHV09T33EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SHV09T33EU te teleladen.


BOSCH SHV09T33EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3859 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH SHV09T33EU annexe 1 (1065 ko)
   BOSCH SHV09T33EU (3850 ko)
   BOSCH SHV09T33EU annexe 1 (1065 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SHV09T33EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Afwasautomaat 9000 256 398 (8704) nl Gebruiksaanwijzing nl Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 14 16 17 Instellen van het apparaat . . nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. Het verpakkingsmateriaal volgens de bestaande milieuvoorschriften (laten) afvoeren. [. . . ] Bij keuze van de optie Tijd besparen verschijnt op het display , , Tijd besparen: uit" (door de fabriek ingesteld). Ga met de toets M/OK 2 naar het startmenu terug en start het ingestelde programma met de starttoets 4 . Wilt u bij de volgende afwasbeurt de optie Tijd besparen niet meer gebruiken, dan moet u de optie weer uitschakelen. Signaalsterkte U kunt de geluidssterkte van het akoestische signaal voor het einde van het programma verhogen, verlagen of helemaal uitschakelen. Bij keuze van de optie Signaalsterkte verschijnt op het display , , Signaal 6" (door de fabriek ingesteld). U kunt de waarde 0 (akoestische signalen uitgeschakeld) of waarden van 1 (zacht) tot 6 (hard) instellen. Een korte signaaltoon geeft aan welke geluidssterkte overeenkomt met de gekozen waarde. Dosering glansspoelmiddel De dosering van het glansspoelmiddel kan worden ingesteld. Bij keuze van de optie Dosering glansspoelmiddel verschijnt op het display de indicatie , , Glansmiddel 4" (door de fabriek ingesteld). Verander deze instelling alleen als strepen (lagere waarde) of watervlekken (hogere waarde) op het serviesgoed achterblijven. U kunt een waarde tussen 0 en 6 instellen. Boordcomputer Als de optie , , Boordcomputer: aan" geactiveerd wordt, dan verschijnen ­ afhankelijk van het gekozen programma ­ achter elkaar de volgende indicaties: , , Sproeikracht normaal" / , , Sproeikracht voorzichtig" / , , Sproeikracht intensief" , , Hygiënisch afwassen actief" , , Glasbescherming actief" , , Warmtewisselaar actief". Bij keuze van de optie boordcomputer verschijnt op het display , , Boordcomputer: uit" (fabrieksinstelling). Als u bij de volgende afwas de extra informaties niet meer op het display wilt zien verschijnen, dan moet u de optie weer uitschakelen. Waterhardheid Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt of bij een veranderde waterhardheid moet de wateronthardingsinstallatie van de afwasautomaat op de hardheidsgraad van uw leidingwater worden ingesteld. Ga te werk zoals in het hoofdstuk , , Instellen van de wateronthardingsinstallatie" is beschreven. Droogtegraad Bij keuze van de optie Droogtegraad verschijnt op het display , , Normaal drogen" (door de fabriek ingesteld). Als alternatief kunt u , , Spaar-drogen" of , , Extra drogen" kiezen. Bij , , Extra drogen" wordt in alle programma's de temperatuur tijdens het glansspoelen verhoogd. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed. ) Binnenverlichting * 20 Bij keuze van de optie Binnenverlichting verschijnt op het display , , Binnenverlichting aan" (fabrieksinstelling). De ingeschakelde binnenverlichting brandt bij geopende deur, onafhankelijk van de inof uitgeschakelde hoofdschakelaar. 21 nl Als de deur dicht is of op een kier staat is de verlichting uit. * niet bij alle modellen Standaardprogramma's Naast de afwasprogramma's die in het startmenu worden aangegeven, kunt u ook nog, uitgaande van het programma Normaal, achtereenvolgens uit de volgende standaardprogramma's kiezen: Extra, Eco 50, Eco 45, Normaal 45. Stel het gewenste programma in en start het ingestelde programma met de starttoets 4 . Als u geen van de aangegeven standaardprogramma's wilt instellen, ga dan via de toets M/OK 2 terug naar het startmenu. Als u de keuze van een standaardprogramma ongedaan wilt maken, druk dan de toets ­ , , Terug" in. Door de toets ­ of + in te drukken wordt in het startmenu het programma , , Automatisch afwassen" aangegeven. Eco 50 Eco 45 Normaal 45 Taal U kunt de bij het voor het eerst in gebruik nemen van het apparaat (zie het hoofdstuk , , Voor het eerste gebruik") de taal veranderen. Bij keuze van de optie Taal kiezen verschijnen op het display een aantal afkortingen. [. . . ] Help daarom mee en zorg ervoor dat de verpakking milieuvriendelijk wordt afgevoerd. Alle kunststofdelen van het apparaat zijn gemerkt met een gestandaardiseerd afkortingsteken (bijv. Hierdoor kunnen de kunststof afvaldelen bij de verwerking van het apparaat voor een milieubewuste recycling gescheiden worden. U kunt bij uw leverancier of bij de reinigingsdienst in uw gemeente informeren hoe u uw oude apparaat en het verpakkingsmateriaal van het nieuwe apparaat kunt (laten) afvoeren. Transport Het apparaat via de volgende stappen laten leeglopen: kraan opendraaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SHV09T33EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SHV09T33EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag