Gebruiksaanwijzing BOSCH SHV09T23EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SHV09T23EU. Wij hopen dat dit BOSCH SHV09T23EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SHV09T23EU te teleladen.


BOSCH SHV09T23EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3893 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH SHV09T23EU annexe 1 (1075 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SHV09T23EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Afwasautomaat 9000 178 126 (8601) nl Gebruiksaanwijzing nl Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 15 17 serve@Home * . . nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. Het verpakkingsmateriaal volgens de bestaande milieuvoorschriften (laten) afvoeren. [. . . ] Hierna keert de indicatie terug naar het startmenu. Opties / basisinstellingen kiezen Bedieningsprincipe Remote instelling ** De afwasautomaat is bij het eerste gebruik automatisch in een serve@Home netwerk geïnstalleerd. In enkele gevallen kan het toch nodig zijn dat het aanmeldingsproces opnieuw gestart wordt. Bij keuze van de optie , , Remote instelling" verschijnt op het display , , Apparaat aanmelden". Door de toets + 3 in te drukken wordt het apparaat bij de gateway opnieuw aangemeld. Als de aanmelding gelukt is, springt de indicatie op , , Automatisch afwassen". Als de aanmelding mislukt is, verschijnt op het display , , Geen basis gevonden". ** Alleen als serve@Home geïnstalleerd is 22 nl Starttijd kiezen U kunt de start van het programma in stappen van ½ uur tot 24 uur later uitstellen. Bij keuze van de optie Starttijd programmeren verschijnt op het display , , Start over 00 min. ". Ga met de toets M/OK 2 naar het startmenu terug en start het ingestelde programma met de starttoets 4 . Tot het begin van het programma kunt u de ingestelde tijd en het ingestelde programma wijzigen: met de toets ­ 3 , , Terug" naar het startmenu gaan en de instellingen wijzigen. Om de starttijd te wissen: de tijd terugzetten op , , Start over 00 min. ". Ga met de toets M/OK 2 naar het startmenu terug en start het ingestelde programma met de starttoets 4 . Wilt u bij de volgende afwasbeurt de optie Tijd besparen niet meer gebruiken, dan moet u de optie weer uitschakelen. Droogtegraad Bij keuze van de optie Droogtegraad verschijnt op het display , , Normaal drogen" (door de fabriek ingesteld). Als alternatief kunt u , , Spaar-drogen" of , , Extra drogen" kiezen. Bij , , Extra drogen" wordt in alle programma's de temperatuur tijdens het glansspoelen verhoogd. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed. ) Signaalsterkte U kunt de geluidssterkte van het akoestische signaal voor het einde van het programma verhogen, verlagen of helemaal uitschakelen. Bij keuze van de optie Signaalsterkte verschijnt op het display , , Signaal 6" (door de fabriek ingesteld). U kunt de waarde 0 (akoestische signalen uitgeschakeld) of waarden van 1 (zacht) tot 6 (hard) instellen. Een korte signaaltoon geeft aan welke geluidssterkte overeenkomt met de gekozen waarde. Afstandsbediening** Bij de keuze van de optie Afstandsbediening verschijnt op het display , , Afst. bediening uit" (door de fabriek ingesteld) Door het instellen van de optie , , Afst. bediening aan" kunt u deze activeren. **Alleen als serve@Home geïnstalleerd is Dosering glansspoelmiddel De dosering van het glansspoelmiddel kan worden ingesteld. Bij keuze van de optie Dosering glansspoelmiddel verschijnt op het display de indicatie , , Glansmiddel 4" (door de fabriek ingesteld). Verander deze instelling alleen als strepen (lagere waarde) of watervlekken (hogere waarde) op het serviesgoed achterblijven. [. . . ] Hiermee voorkomt u dat kinderen zichzelf tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken. Uw nieuwe apparaat werd tijdens het transport naar u door de verpakking beschermd. Voor de verpakking wordt gebruik gemaakt van materialen die het milieu kan verdragen en die geschikt zijn voor hergebruik. Help daarom mee en zorg ervoor dat de verpakking milieuvriendelijk wordt afgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SHV09T23EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SHV09T23EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag