Gebruiksaanwijzing BOSCH SHV09T13EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SHV09T13EU. Wij hopen dat dit BOSCH SHV09T13EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SHV09T13EU te teleladen.


BOSCH SHV09T13EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3334 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH SHV09T13EU annexe 2 (1075 ko)
   BOSCH SHV09T13EU annexe 1 (750 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SHV09T13EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Household Appliances 9000 073 173 (8503) nl Gebruiksaanwijzing Internet:http://www. bosch hausgeraete. de Bosch Info Team: DE Tel. . nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. Het verpakkingsmateriaal volgens de bestaande milieuvoorschriften (laten) afvoeren: D Het karton bestaat voornamelijk uit oudpapier. [. . . ] Als de aanmelding gelukt is, springt de indicatie op , , Automatisch afwassen". Als de aanmelding mislukt is, verschijnt op het display , , Geen basis gevonden". ** Alleen als serve@Home geïnstalleerd is Uitgaande van het startmenu kunt u door herhaaldelijk de toets M/OK 2 in te drukken achtereenvolgens de volgende opties/basisinstellingen kiezen: Starttijd kiezen Afstandsbediening** Tijd besparen Droogtegraad Signaalsterkte Dosering glansspoelmiddel Waterhardheid Taal Standaardprogramma's Remote instelling** 22 nl ** Alleen als serve@Home geïnstalleerd is Binnen een optie/basisinstelling bestaan verscheidene instelmogelijkheden die met de toetsen ­ of + 3 gekozen kunnen worden. Een gekozen instelling wordt geaccepteerd als u met de toets M/OK 2 naar de volgende optie/basisinstelling gaat. Als een instelling met ­ of + gewijzigd wordt, dan verschijnt na het opslaan met M/OK 2 op het display kort , , Waarde opgeslagen". Hierna keert de indicatie terug naar het startmenu. Afstandsbediening** Bij de keuze van de optie Afstandsbediening verschijnt op het display , , Afst. bediening uit" (door de fabriek ingesteld) Door het instellen van de optie , , Afst. bediening aan" kunt u deze activeren. **Alleen als serve@Home geïnstalleerd is Tijd besparen Bij de automatische programma's kunt u de looptijd van het programma verkorten. Om toch een optimaal reinigingsresultaat te bereiken, wordt het water- en energieverbruik verhoogd. Bij keuze van de optie Tijd besparen verschijnt op het display , , Tijd besparen: uit" (door de fabriek ingesteld). Ga met de toets M/OK 2 naar het startmenu terug en start het ingestelde programma met de starttoets 4 . Wilt u bij de volgende afwasbeurt de optie Tijd besparen niet meer gebruiken, dan moet u de optie weer uitschakelen. Starttijd kiezen U kunt de start van het programma in stappen van ½ uur tot 24 uur later uitstellen. Bij keuze van de optie Starttijd programmeren verschijnt op het display , , Start over 00 min. ". Ga met de toets M/OK 2 naar het startmenu terug en start het ingestelde programma met de starttoets 4 . Tot het begin van het programma kunt u de ingestelde tijd en het ingestelde programma wijzigen: met de toets ­ 3 , , Terug" naar het startmenu gaan en de instellingen wijzigen. Om de starttijd te wissen: de tijd terugzetten op , , Start over 00 min. ". 23 nl Droogtegraad Bij keuze van de optie Droogtegraad verschijnt op het display , , Normaal drogen" (door de fabriek ingesteld). Als alternatief kunt u , , Spaar-drogen" of , , Extra drogen" kiezen. Bij , , Extra drogen" wordt in alle programma's de temperatuur tijdens het glansspoelen verhoogd. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed. ) Dosering glansspoelmiddel De dosering van het glansspoelmiddel kan worden ingesteld. Bij keuze van de optie Dosering glansspoelmiddel verschijnt op het display de indicatie , , Glansmiddel 4" (door de fabriek ingesteld). Verander deze instelling alleen als strepen (lagere waarde) of watervlekken (hogere waarde) op het serviesgoed achterblijven. U kunt een waarde tussen 0 en 6 instellen. Signaalsterkte U kunt de geluidssterkte van het akoestische signaal voor het einde van het programma verhogen, verlagen of helemaal uitschakelen. Bij keuze van de optie Signaalsterkte verschijnt op het display , , Signaal 6" (door de fabriek ingesteld). [. . . ] Een willekeurig automatisch programma starten en de deur van het apparaat sluiten. Hierna de deur openen, het programma afbreken en de deur sluiten om af te pompen. Anders kan er resterend water in de besturing van de machine terechtkomen waardoor het apparaat niet meer functioneert. 36 nl Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat Een oud apparaat is geen waardeloos afval!Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen na bewerking opnieuw gebruikt worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SHV09T13EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SHV09T13EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag