Gebruiksaanwijzing BOSCH SHI49A55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SHI49A55. Wij hopen dat dit BOSCH SHI49A55 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SHI49A55 te teleladen.


BOSCH SHI49A55 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4888 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SHI49A55

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Household Appliances Internet: http://www. bosch-hausgeraete. de Bosch Info-Team: DE Tel. DTAG) 5600 051 737 (8210) nl Gebruiksaanwijzing nl Inhoud 4 5 6 7 8 9 10 13 Programma-overzicht . . nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. [. . . ] van de etensresten kunt u in het programmaoverzicht het juiste door u in te stellen programma vinden. De bijbehorende programmagegevens vindt u in de korte handleiding. 15 nl Afwassen Besparingstip Bij een niet vol beladen machine kunt u meestal gebruik maken van een minder sterk programma. Inschakelen van het apparaat Kraan opendraaien. Dit programma begint als u geen andere programmatoets 6 hebt ingedrukt. Het programmaverloop start automatisch. Programmagegevens De programmagegevens vindt u in de korte handleiding. Door: verschillen in de hoeveelheid serviesgoed de temperatuur van het toegevoerde water de druk in de waterleiding de omgevingstemperatuur toleranties in de netspanning en de toleranties in het apparaat (bijv. temperatuur, hoeveelheid water, . . . ) kunnen grotere afwijkingen optreden. De waarden van het waterverbruik hebben betrekking op instelwaarde 4 van de waterhardheid. Programmaverloopindicatie 7 Het serviesgoed wordt afgewassen. Het serviesgoed wordt gedroogd. Einde van het programma Het programma is afgelopen als er op de verschijnt. cijferindicatie 3 een Uitschakelen van het apparaat Enkele minuten na afloop van het programma: Hoofdschakelaar 1 uitschakelen. Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. Aqua-Sensor * * niet bij alle modellen De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten. Met infrarood licht kan de vervuiling van het water door losgeweekte etensresten, zoals ei, vet en havermout, herkend worden. Als de Aqua-Sensor actief is, kan het "schone" afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en/of de temperatuur worden aangepast. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. Op deze manier wordt het waterverbruik bij "minder" vervuiling van het serviesgoed met ca. Bij aansluiting op warm water of als de machine al is opgewarmd en de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en daarna dichtdoen. Anders kan door expansie de deur van het apparaat openspringen. nl Om het programma door te laten gaan: hoofdschakelaar weer inschakelen. Wijzigen van het programma Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, kunt u binnen 2 min. Als het programma hierna gewijzigd moet worden, dan worden eerst de al gestarte programma-onderdelen (bijv. De nieuw aangegeven resttijd bestaat uit de resttijd van het vorige programma-onderdeel en de resttijd van het nieuw gekozen programma. Starttijd kiezen U kunt het programma tot 24 uur later (in stappen van een uur) laten starten. Toets starttijd kiezen 4 net zolang indrukken tot de cijferindicatie 3 op springt. Toets starttijd kiezen net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet. Om de gekozen starttijd te wissen: toets starttijd kiezen net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie verschijnt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. Intensief drogen Door de functie "intensief drogen" te activeren wordt in alle programma's tijdens het glansspoelen een hogere temperatuur bereikt en daardoor een beter droogresultaat. [. . . ] Afvoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de aansluitnippel van de sifon aansluiten. Let erop dat de afvoerslang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is. (Let er ook op dat de stop niet in de wasbak zit zodat het water ongehinderd kan weglopen!) 24 nl Aansluiten op de watertoevoer Aansluiting volgens montagevoorschrift. Toevoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de kraan aansluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SHI49A55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SHI49A55 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag