Gebruiksaanwijzing BOSCH SGV 5603-03

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SGV 5603-03. Wij hopen dat dit BOSCH SGV 5603-03 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SGV 5603-03 te teleladen.


BOSCH SGV 5603-03 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3153 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SGV 5603-03

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ­ Onthardingszout en glansspoelmiddel toevoegen, zie hieronder ­ Wateronthardingsinstallatie instellen, zie de gebruiksaanwijzing Op het display verschijnt in tekstvorm informatie over de programma's, opties en instellingen die u kunt kiezen en over de handelingen die u moet verrichten. d Menu OK ­ < Automatisch afwassen> + Start ­ d Hoofdschakelaar : apparaat inschakelen Deze afwasautomaat is uitgerust met sensortoetsen. Het aantippen van de toetsen wordt door een signaaltoon bevestigd. ­ Menu/OK ­ ­ en + ­ Start : opties kiezen, / gewijzigde waarde opslaan : programma's en instellingen kiezen : programma starten. De oplichtende pijlen geven aan of u met ­ of + andere instellingen kunt kiezen. Vul onthardingszout Niet nodig als de wateronthardingsinstallatie op , , 0" is ingesteld! [. . . ] Wel nodig als op het display , , Vul onthardingszout" verschijnt. Deksel opendraaien. Onmiddellijk afwasprogramma starten. Vul glansspoelmiddel Nodig als op het display , , Vul glansspoelmiddel" verschijnt. Markering indrukken, deksel optillen Spoelmiddel ingieten Deksel sluiten. KLIK! Vul afwasmiddel Weinig vuil, weinig afwasmiddel Attentie!PLOP! Kraan opendraaien Apparaat inschakelen Gecombineerde produkten zijn niet voor alle programma's geschikt, let op de aanwijzingen op de verpakking. Om in te schakelen hoofdschakelaar d (ca. 2 sec. ) indrukken Programma kiezen in het startmenu met ­/+ Snel, zuinig of intensief . . . Programma-overzicht d 638T Menu OK ­< Automatisch afwassen >+ Start Alleen voorspoelen Duur in uren/min. Stroomverbruik in kWh Waterverbruik in liters Snel afwassen Automatisch soft Automatisch afwassen Automatisch super 9000 073 309 ( 8503) Programma starten Starttoets indrukken. De programmagegevens zijn laboratoriummeetwaarden volgens de Europese norm EN 50242. Toets M/OK net zo vaak indrukken tot op het display de indicatie Taal kiezen brandt. Eind van het programma afwachten (5 keer een signaal te horen). Resterend water in het apparaat Programma start niet/ loopt niet verder Afvoerpomp geblokkeerd Programma werd niet gestart Deur werd vóór einde van het programma geopend Vlekken en strepen Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel Bij strepen: dosering verlagen. Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet. Programma loopt niet/ blijft staan Kraan staat niet open Watertoevoerslang geknikt Kraan verstopt of verkalkt Kraan opendraaien. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 9 liter per min. Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen) Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen) Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld; Onthardingszout ontbreekt Glazen niet geschikt voor afwasmachine. Roestvlekken op bestek Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren Te weinig afwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus) Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing Onderbreking van het programma . . . ­ Deur openen. [. . . ] Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing Onderbreking van het programma . . . ­ Deur openen. ­ Deur sluiten om het programma voort te zetten. Afbreken van het programma . . . ­ Deur openen en de toets (­) , , Programma afbreken" indrukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SGV 5603-03

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SGV 5603-03 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag