Gebruiksaanwijzing BOSCH SGU46A85

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SGU46A85. Wij hopen dat dit BOSCH SGU46A85 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SGU46A85 te teleladen.


BOSCH SGU46A85 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3485 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SGU46A85

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Household Appliances Internet: http://www. bosch-hausgeraete. de Bosch Info-Team: DE Tel. DTAG) 5600 055 350 (8302) nl Gebruiksaanwijzing nl Inhoud 4 5 6 7 8 9 10 14 Programma-overzicht . . nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. [. . . ] Als u deze gecombineerde producten wilt gebruiken, lees dan de gebruiksaanwijzing van deze producten of eventuele aanwijzingen op de verpakking nauwkeurig door!Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het reinigingsmiddel, vooral als: het serviesgoed na afloop van het programma erg nat is. Bij klachten die direct verband houden met het gebruik van deze producten, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden! Bij gebruik van tabletten vindt u op de verpakking waar u de tabletten moet gebruiken (bijv. Let erop dat ook bij gebruik van tabletten het deksel van het afwasmiddelbakje gesloten is. 15 nl Programma-overzicht In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. van Ongevoelig Gemengd Gevoelig Gemengd Soep, soufflé, saus, Soep, aardappelen aardappelen, deegwaren, rijst, deegwaren, rijst, eieren, gebraden eieren, gebraden gerechten gerechten veel gemiddeld Hoeveelheid etensresten erg aangeToestand van de etensresten koekt Afwasprogramma's Intensief 70° Afspoelen als het serviesgoed enkele dagen tot de afwas in het weinig heel weinig apparaat bewaard weinig aangekoekt wordt. Koffie, gebak, melk, worst, koude dranken, salade Auto 55_ /65_ Eco 50° Glas 40° Snel 35° Voorspoelen Programmaverloop Voorspoelen 50° Reinigen 70° Tussenspoelen Tussenspoelen Tussenspoelen Naspoelen 70° Drogen Het programmaverloop wordt, afhankelijk van de belading van de graad van vervuiling van het servies­ goed, geoptimeerd en aangepast Voorspoelen Reinigen 50° Tussenspoelen Naspoelen 65° Drogen Voorspoelen Reinigen 35° Tussenspoelen Naspoelen 55° Voorspoelen Reinigen 40° Tussenspoelen Naspoelen 55° Drogen Drogen Programmakeuze Aan de hand van het soort en de hoeveelheid serviesgoed, resp. van de etensresten kunt u in het programmaoverzicht het juiste door u in te stellen programma vinden. De bijbehorende programmagegevens vindt u in de korte handleiding. 16 nl Afwassen Besparingstip Bij een niet vol beladen machine kunt u meestal gebruik maken van een minder sterk programma. Op deze manier wordt het waterverbruik bij "minder" vervuiling van het serviesgoed met ca. 4 liter verminderd. Inschakelen van het apparaat Kraan opendraaien. Dit programma begint als u geen andere programmatoets 6 hebt ingedrukt. Bij apparaten met mono-afwassysteem: als u alleen de bovenste servieskorf hebt ingeruimd, dan drukt u de toets mono-afwassysteem 5 in. Het programmaverloop start automatisch. Programmagegevens De programmagegevens hebben betrekking op normale omstandigheden. Door: verschillen in de hoeveelheid serviesgoed de temperatuur van het toegevoerde water de druk in de waterleiding de omgevingstemperatuur toleranties in de netspanning en de onvermijdelijke toleranties in het apparaat (bijv. temperatuur, hoeveelheid water, . . . ) kunnen grotere afwijkingen optreden. Bij het mono-afwassysteem (alleen de bovenste servieskorf) kunnen het energieen waterverbruik tot ca. De waarden van het waterverbruik hebben betrekking op instelwaarde 4 van de waterhardheid. Einde van het programma Het programma is afgelopen als er op de cijferindicatie 3 een verschijnt. Uitschakelen van het apparaat Enkele minuten na afloop van het programma: Hoofdschakelaar 1 uitschakelen. Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. Aqua-Sensor * * niet bij alle modellen De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten. Met infrarood licht kan de vervuiling van het water door losgeweekte etensresten, zoals ei, vet en havermout, herkend worden. Als de Aqua-Sensor actief is, kan het "schone" afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en/of de temperatuur worden aangepast. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers 17 nl Onderbreking van het programma Hoofdschakelaar 1 uitschakelen. [. . . ] Let erop dat de watertoevoerslang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is. Bij vervanging van het apparaat moet ook de watertoevoerslang voor de aansluiting op de kraan vervangen worden. Warm water mag maximaal een temperatuur van 60 °C hebben. Aflevering Uw afwasautomaat werd in de fabriek zorgvuldig getest op functioneren waardoor kleine watervlekken zijn achtergebleven. Deze verdwijnen na de eerste afwas. Plaatsing De vereiste inbouwmaten vindt u in het montagevoorschrift. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SGU46A85

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SGU46A85 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag