Gebruiksaanwijzing BOSCH SGS 55 E 02 FF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SGS 55 E 02 FF. Wij hopen dat dit BOSCH SGS 55 E 02 FF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SGS 55 E 02 FF te teleladen.


BOSCH SGS 55 E 02 FF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2066 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SGS 55 E 02 FF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] D Het foliemateriaal van polyetheen (PE) bestaat voor een deel uit secundaire grondstoffen. Om uw afwasautomaat geschikt te maken voor serve@Home, hebt u een speciaal toebehoor nodig: een systeeminterface (verkrijgbaar bij uw leverancier). Breng het toebehoor volgens het meegeleverde montagevoorschrift in de schacht aan de voorkant van de afwasautomaat aan. Als de afwasautomaat in een hoge kast moet worden ingebouwd, dan moet hij volgens de voorschriften en bovendien aan de achterwand bevestigd worden. [. . . ] Bij de automatische programma's , , Automatisch super", , , Automatisch afwassen" en , , Automatisch soft" wordt het programmaverloop automatisch aangepast aan de hoeveelheid en de mate van vervuiling van het serviesgoed. Hierdoor wordt het energie- en waterverbruik zo laag mogelijk gehouden. Met behulp van het volgende programma-overzicht kunt u voor het soort serviesgoed en de hoeveelheid resp. toestand van de etensresten steeds het geschikte programma kiezen. 20 nl Programma-overzicht Soortserviesgoed bijv. van Soep, soufflé, saus, aardappelen, deegwaren, rijst, eieren, gebraden gerechten Gemengd Gevoelig Gemengd Soep, aardappelen, deegwaren, rijst, eieren, gebraden gerechten Koffie, gebak, melk, worst, koude dranken, salade Afspoelen als het serviesgoed enkele dagen tot de afwas in het apparaat bewaard wordt. Hoeveelheid etensresten Toestand van de etensresten erg aangekoekt veel ­> weinig weinig aangekoekt heel weinig Afwasprogramma AUTOMATISCH SUPER AUTOMATISCH AFWASSEN AUTOMATISCH SOFT SNEL AFWASSEN ALLEEN VOORSPOELEN 60° ­ 70° Programmaverloop 45° ­ 55° 35° ­ 45° 45° Voorspoelen Het programmaverloop wordt, afhankelijk van de belading van het apparaat en van de graad van vervuiling van het serviesgoed, geoptimeerd en aangepast. Reinigen Tussenspoelen Naspoelen Drogen 21 nl Programmagegevens U vindt de programmagegevens (duur, energie- en waterverbruik) in de korte handleiding. Door: verschillen in de hoeveelheid serviesgoed de temperatuur van het toegevoerde water de druk in de waterleiding de omgevingstemperatuur toleranties in de netspanning en de onvermijdelijke toleranties in het apparaat (bijv. temperatuur, hoeveelheid water, . . . ) kunnen grotere afwijkingen optreden. Bij de automatische programma's kunnen de verbruikswaarden alleen binnen een bepaald bereik worden aangegeven. De gegevens over het waterverbruik hebben betrekking op instelling 4 van de waterhardheid. Opties / basisinstellingen kiezen Bedieningsprincipe Remote instelling ** De afwasautomaat is bij het eerste gebruik automatisch in een serve@Home netwerk geïnstalleerd. In enkele gevallen kan het toch nodig zijn dat het aanmeldingsproces opnieuw gestart wordt. Bij keuze van de optie , , Remote instelling" verschijnt op het display , , Apparaat aanmelden". Bij keuze van de optie Signaalsterkte verschijnt op het display , , Signaal 6" (door de fabriek ingesteld). U kunt de waarde 0 (akoestische signalen uitgeschakeld) of waarden van 1 (zacht) tot 6 (hard) instellen. Een korte signaaltoon geeft aan welke geluidssterkte overeenkomt met de gekozen waarde. Waterhardheid Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt of bij een veranderde waterhardheid moet de wateronthardingsinstallatie van de afwasautomaat op de hardheidsgraad van uw leidingwater worden ingesteld. Ga te werk zoals in het hoofdstuk , , Instellen van de wateronthardingsinstallatie" is beschreven. Taal U kunt de bij het voor het eerst in gebruik nemen van het apparaat (zie het hoofdstuk , , Voor het eerste gebruik") de taal veranderen. Bij keuze van de optie Taal kiezen verschijnen op het display een aantal afkortingen. Wilt u een andere taal kiezen, druk dan net zo vaak ­ of + 3 in tot de gewenste taal knippert. Alle teksten op het display verschijnen nu in de gekozen taal. 24 nl Standaardprogramma's Naast de afwasprogramma's die in het startmenu worden aangegeven, kunt u ook nog, uitgaande van het programma Normaal, achtereenvolgens uit de volgende standaardprogramma's kiezen: Extra, Eco 50, Eco 45, Normaal 45. Stel het gewenste programma in en start het ingestelde programma met de starttoets 4 . Als u geen van de aangegeven standaardprogramma's wilt instellen, ga dan via de toets M/OK 2 terug naar het startmenu. Als u de keuze van een standaardprogramma ongedaan wilt maken, druk dan de toets , , Terug" in. Door de toets ­ of + in te drukken wordt in het startmenu het programma , , Automatisch afwassen" aangegeven. Extra Eco 50 Eco 45 Normaal 45 Soort serviesgoed Hoeveelheid etensresten Toestand van de etensresten gemengd serviesgoed weinig tot veel weinig aangekoekt De bijbehorende programmagegevens (duur, energie- en waterverbruik) vindt u in de korte handleiding. [. . . ] (Let er ook op dat de stop niet in de wasbak zit zodat het water ongehinderd kan weglopen!) 35 nl Demontage De volgorde van de handelingen is ook hier van belang: altijd eerst het apparaat van het elektriciteitsnet loskoppelen. Apparaat eruit halen en daarbij de slang voorzichtig naar voren trekken. Bescherming tegen vorst Als het apparaat niet in een vorstvrije ruimte staat (bijv. in een vakantiehuisje), dan moet u het apparaat helemaal laten leeglopen (zie transport). Kraan dichtdraaien, toevoerslang losmaken en laten leeglopen. Transport Het apparaat via de volgende stappen laten leeglopen: kraan opendraaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SGS 55 E 02 FF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SGS 55 E 02 FF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag