Gebruiksaanwijzing BOSCH SGE09A15

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SGE09A15. Wij hopen dat dit BOSCH SGE09A15 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SGE09A15 te teleladen.


BOSCH SGE09A15 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3736 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH SGE09A15 annexe 1 (773 ko)
   BOSCH SGE09A15 (3675 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SGE09A15

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Household Appliances Internet: http://www. bosch-hausgeraete. de Bosch Info-Team: DE Tel. DTAG) 5600 057 942 (8301) nl Gebruiksaanwijzing nl Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 16 Deur openen en sluiten . Opties /basisinstellingen kiezen Schoonmaken en onderhoud Opsporing van storingen . . nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. [. . . ] Door: verschillen in de hoeveelheid serviesgoed de temperatuur van het toegevoerde water de druk in de waterleiding de omgevingstemperatuur toleranties in de netspanning en de onvermijdelijke toleranties in het apparaat (bijv. temperatuur, hoeveelheid water, . . . ) kunnen grotere afwijkingen optreden. Bij de automatische programma's kunnen de verbruikswaarden alleen binnen een bepaald bereik worden aangegeven. De gegevens over het waterverbruik hebben betrekking op instelling 4 van de waterhardheid. Opties / basisinstellingen kiezen Bedieningsprincipe Automatisch afwassen Opties Start Vanuit het startmenu kunt u door herhaaldelijk indrukken van de toets , , Opties" resp. , , Verder" achter elkaar de volgende opties/basisinstellingen kiezen: Starttijdkeuze Tijd besparen Droogtegraad Signaalsterkte Waterhardheid Dosering glansspoelmiddel Taal Standaardprogramma's Binnen een optie/basisinstelling bestaan verschillende instelmogelijkheden die met de toetsen of gekozen kunnen worden. De gekozen instelling wordt in het geheugen opgeslagen door naar de volgende optie/basisinstelling te springen (toets ) (uitzondering: standaardprogramma's) of door terug te keren naar het startmenu (toets ). 21 nl Starttijdkeuze U kunt de start van het programma met stappen van ½ uur tot 24 uur later uitstellen. Bij keuze van de optie Starttijdkeuze verschijnt op het display , , Start over 0:00 uur". Om het aflopen van de tijd te onderbreken of te controleren: deur openen. Tot de start van het programma kunt u de ingestelde tijd en het ingestelde programma nog veranderen. Ga hiertoe via de toets , , Terug" weer naar het startmenu en verander de instellingen. Om de starttijd te wissen de tijd weer op 0:00 zetten. Droogtegraad Bij keuze van de optie , , Droogtegraad" verschijnt op het display , , Normaal drogen" (in de fabriek ingesteld). Als alternatief kunt u , , Zonder drogen" of , , Extra drogen" kiezen. Bij , , Extra drogen" wordt in alle programma's tijdens het glansspoelen de temperatuur verhoogd. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed bij een hogere temperatuur. ) Signaalsterkte U kunt de geluidssterkte van de akoestische signalen variëren of helemaal uitschakelen. Bij keuze van de optie Signaalsterkte verschijnt op het display , , Signaal 4" (ingesteld in de fabriek). U kunt de waarde 0 (akoestisch signaal uitgeschakeld) en waarden van 1 (zacht) tot 6 (luid) instellen. Een korte signaaltoon geeft aan welke geluidssterkte bij de net gekozen instelling hoort. Waterhardheid Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt of bij veranderde waterhardheid moet de wateronthardingsinstallatie van de afwasautomaat op de hardheidsgraad van het leidingwater worden ingesteld. Ga te werk zoals beschreven in het hoofdstuk , , Instellen van de wateronthardingsinstallatie". Tijd besparen Bij de automatische programma's kunt u de looptijd van het programma verkorten. Om toch een optimaal afwasresultaat te verkrijgen worden tegelijkertijd het water- en het energiegebruik verhoogd. Bij keuze van de optie Tijd besparen verschijnt op het display , , Tijd besparen: uit" (ingesteld in de fabriek). Als u bij de volgende afwas de tijdbesparing niet meer wilt gebruiken, dan moet u de optie weer uitschakelen. Dosering glansspoelmiddel U kunt de dosering van de hoeveelheid glansspoelmiddel instellen. Bij keuze van de optie Dosering glansspoelmiddel verschijnt op het display , , Glansmiddel 4" (ingesteld in de fabriek). [. . . ] Afvoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de aansluitnippel van de sifon aansluiten. Let erop dat de afvoerslang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is. (Let er ook op dat de stop niet in de wasbak zit zodat het water ongehinderd kan weglopen!) 32 nl Aansluiten op de watertoevoer Aansluiting volgens montagevoorschrift. Toevoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de kraan aansluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SGE09A15

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SGE09A15 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag