Gebruiksaanwijzing BOSCH SCE63M15EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH SCE63M15EU. Wij hopen dat dit BOSCH SCE63M15EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH SCE63M15EU te teleladen.


BOSCH SCE63M15EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1340 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH SCE63M15EU annexe 1 (380 ko)
   BOSCH SCE63M15EU (1310 ko)
   BOSCH SCE63M15EU annexe 1 (379 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH SCE63M15EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Afwasautomaat 9000 460 378 (8908) nl Gebruiksaanwijzing 678 9 h. Reset 3 sec. B h. min. A h. Start C Reset 3sec 1 2 3 4 5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nl nl Inhoudsopgave Afwassen . 15 3 nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering ­ Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. ­ Het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk volgens de geldende voorschriften afvoeren. [. . . ] Het energieverbruik is iets hoger. 15 nl Resttijdindicatie Bij de keuze van het programma verschijnt op de cijferindicatie h de resterende duur van het programma. De programmaduur wordt tijdens het programma bepaald door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de mate van vervuiling en kan (afhankelijk van het gekozen programma) variëren. Onderbreken van het programma ­ AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen. Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. Anders kan de deur van het apparaat door expansie (overdruk) openspringen of water uit het apparaat komen. ­ Om het programma voort te zetten de AAN/UIT-schakelaar ( weer inschakelen. Starttijd kiezen * * Afhankelijk van het model U kunt het programma tot 24 uur later (in stappen van een uur) laten starten. ­ Toets 8 + of ­ net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet. ­ Om de gekozen starttijd te wissen: de toets 8 + of ­ net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie h : verschijnt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. Afbreken van het programma (Reset) ­ START-toets H gedurende ca. ­ AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen. Wijzigen van het programma Na het indrukken van de START-toets H kan het programma niet gewijzigd worden. Wijzigen van het programma is alleen mogelijk door het programma af te breken (Reset). Einde van het programma Het programma is beëindigd als op de cijferindicatie h de waarde verschijnt. : Uitschakelen van het apparaat Korte tijd na afloop van het programma: ­ AAN/UIT-schakelaar ( uitschakelen. ­ Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. ã=Waarschuwing Om na afloop van het programma het serviesgoed uit te ruimen: de deur helemaal openen en niet op een kier laten staan. Eventueel nog ontsnappende waterdamp kan gevoelige werkbladen beschadigen. 16 nl Intensief drogen Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd waardoor het droogresultaat wordt verbeterd. ­ Programmatoets # ingedrukt houden en de START-toets H net zolang indrukken tot de cijferindicatie h : . . . De indicatie van toets # knippert en op de cijferindicatie h brandt de door de fabriek ingestelde waarde : . ­ Programmatoets # net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie h de in de fabriek ingestelde waarde : verschijnt. Om de instelling te wijzigen: ­ Door indrukken van de toets 3 kunt u het programma Intensief drogen in: . De instelwaarde is opgeslagen. Schoonmaken en onderhoud Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. Dit bespaart u tijd en ergernis. Algemene toestand van de machine ­ Spoelruimte controleren op kalkaanslag en vetresten. Als u zulke aanslag aantreft: ­ afwasmiddelbakje met afwasmiddel vullen. Het apparaat zonder serviesgoed in het programma met de hoogste afwastemperatuur starten. Om het apparaat te reinigen alleen speciaal voor afwasautomaten geschikte afwas-/schoonmaakmiddelen gebruiken. [. . . ] ­ Veranderingen in de aansluiting mogen alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. ­ Een verlenging van de elektrische aansluitkabel mag alleen door de Servicedienst geleverd worden. ­ Bij gebruik van een aardlekschakelaar mag alleen een type met het teken , geïnstalleerd worden. Let op: het functioneert alleen als het apparaat op de stroom is aangesloten. Transport Afwasmachine leeg laten lopen en losse onderdelen vastzetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH SCE63M15EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH SCE63M15EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag