Gebruiksaanwijzing BOSCH ROTAK 43

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH ROTAK 43. Wij hopen dat dit BOSCH ROTAK 43 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH ROTAK 43 te teleladen.


BOSCH ROTAK 43 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4883 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH ROTAK 43

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of verwondingen van anderen of schade aan hun eigendom. Gebruik de grasmaaier nooit met defecte beveiligingen of afschermingen of zonder veiligheidsvoorzieningen, zoals stootbescherming en/of grasvanger. Het maaien op hellingen kan gevaarlijk zijn: ­ Maai niet op bijzonder steile hellingen. ­ Zorg ervoor dat u op een helling of op nat gras altijd stevig staat. [. . . ] er mogen alleen verlengkabels van het type H05VV-F , H05RN-F of IEC (60227 IEC 53 , 60245 IEC 57) worden gebruikt. Als u verlengkabels voor het gereedschap gebruikt, moeten dat kabels met de volgende aderdiameters zijn: ­ 1, 0 mm2: maximale lengte 40 m ­ 1, 5 mm2: maximale lengte 60 m ­ 2, 5 mm2: maximale lengte 100 m De greepbeugel-onderstukken 8 in de daarvoor bedoelde gaten en bevestig deze met de plaatschroeven. Monteer het greepbeugel-bovenstuk 3 met de schroeven en vleugelmoeren 14 aan de greepbeugel-onderstukken 8. Opmerking: Controleer dat de kabel met de meegeleverde kabelclips aan de greepbeugel bevestigd is. Zet de grasvanger in elkaar C ROTAK 34/37 Klik het deksel van de grasbak vast op het onderstuk door de klemmen vast te duwen. D ROTAK 40/43 Klik beide helften van het onderstuk van de grasbak vast door de klemmen vast te duwen. Let er bij het uit elkaar of in elkaar klappen van de bovenste handgreep op dat de stroomkabel niet vastgeklemd wordt. Inzetten Licht de stootbescherming 7 omhoog, houd deze vast en bevestig deze aan de grasbak 6. Verwijderen en leegmaken Licht de stootbescherming 7 omhoog en houd deze vast. Wanneer geen gras moet worden opgevangen, kan de grasmaaier zonder de grasbak 6, maar met de stootbescherming 7 naar beneden geklapt worden gebruikt. De veiligheidsfunctie zorgt er binnen enkele seconden voor dat de messen tot stilstand komen. Als u in het verloop van de eerste gebruikneming bij het loslaten van de aan/uit-schakelaar een lichte geur bemerkt, is dat volledig normaal en geen teken van een defect. Vanwege de motorrem kan het snijmes als de machine uitgeschakeld is eventueel niet met de hand worden gedraaid. Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u het scherpe mes vastpakt of er aan werkt. Zet voor het instellen van de maaihoogte de machine stil, laat de schakelhendel los en wacht tot de motor stilstaat. De messen draaien na het uitschakelen van de motor nog en kunnen verwondingen veroorzaken. Wanneer u voor de eerste keer in het seizoen maait, moet u een hoge maaihoogte instellen. f De gazonmaaier kan worden ingesteld op 10 maaihoogten tussen 20 en 70 mm. Druk hiervoor de hendel voor de maaihoogte 12 naar binnen en til vervolgens de gazonmaaier omhoog of druk deze omlaag tot de vereiste hoogte is ingesteld. I Plaats de gazonmaaier aan de rand van het gazon en zo dicht mogelijk bij het stopcontact. Leg de kabel elke keer na het keren van de machine op de tegenoverliggende, reeds gemaaide zijde. De motor niet overbelasten bij het maaien onder bijzonder zware omstandigheden. [. . . ] Meetwaarden bepaald volgens 2000/14/EG (1, 60 m hoogte, 1 m afstand) en EN ISO 5349. Kenmerkend is dat de trillingen van hand en arm geringer zijn dan 2, 5 m/s2. Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder , , Technische gegevens" beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60335 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG, 98/37/EG (t/m 28-12-2009), 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009), 2000/14/EG. Kenmerkend is dat de trillingen van hand en arm geringer zijn dan 2, 5 m/s2. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH ROTAK 43

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH ROTAK 43 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag