Gebruiksaanwijzing BOSCH ROTAK 32 LI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH ROTAK 32 LI. Wij hopen dat dit BOSCH ROTAK 32 LI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH ROTAK 32 LI te teleladen.


BOSCH ROTAK 32 LI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12165 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH ROTAK 32 LI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Duw het tuingereedschap tijdens het maaien altijd voorwaarts en trek het nooit naar het lichaam toe. De messen moeten stilstaan als u het tuingereedschap voor het vervoer moet kantelen, als u rijdt over een plaats waar geen gras groeit en als u het tuingereedschap verplaatst naar een plaats waar u wilt maaien. Til in dit geval de van de bediener afgewende zijde door het omlaagduwen van de handgreep niet verder dan nodig omhoog. Let erop dat uw handen zich op de greep bevinden wanneer u het tuingereedschap weer laat lopen. [. . . ] Symbolen De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het tuingereedschap goed en veilig te gebruiken. Symbool Betekenis Reactierichting Bewegingsrichting Draag werkhandschoenen Gewicht Inschakelen Uitschakelen Toegestane handeling Verboden handeling Toebehoren en vervangingsonderdelen Gebruik volgens bestemming Het tuingereedschap is bestemd voor het maaien van tuinen, alleen voor particulier gebruik. Book Page 55 Friday, August 17, 2012 10:28 AM Nederlands | 55 Technische gegevens Accu-grasmaaier Zaaknummer Mesbreedte Maaihoogte Inhoud grasbak Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 Serienummer Accu Zaaknummer Nominale spanning Capaciteit Oplaadtijd (bij lege accu)** Aantal accucellen Oplaadapparaat Zaaknummer cm mm l kg Rotak 32 LI Rotak 32 High Power 3 600 H85 D*0 3 600 H85 D*1 32 32 30 – 60 30 – 60 31 31 10, 4 10, 4 zie typeplaatje op tuingereedschap Li-Ion Li-Ion F 016 800 302 F 016 800 301 36 36 1, 3 2, 6 60 95 10 20 AL 3620 CV AL 3620 CV Professional Professional 2 607 225 657 2 607 225 657 2 607 225 659 2 607 225 659 2 607 225 662 2 607 225 662 2 607 225 668 2 607 225 668 2, 0 2, 0 0 – 45 0 – 45 0, 6 0, 6 /II /II AL 3640 CV AL 3640 CV Professional Professional 2 607 225 099 2 607 225 099 2 607 225 101 2 607 225 101 2 607 225 103 2 607 225 103 2 607 225 111 2 607 225 111 4, 0 4, 0 0 – 45 0 – 45 1, 0 1, 0 /II /II V= Ah min Laadstroom Toegestaan oplaadtemperatuurbereik Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 Isolatieklasse Oplaadapparaat Zaaknummer EU UK AU SK A °C kg Laadstroom Toegestaan oplaadtemperatuurbereik Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 Isolatieklasse **met oplaadapparaat AL 3620 CV Professional EU UK AU SK A °C kg Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap. Informatie over geluid en trillingen Meetwaarden voor geluid bepaald volgens 2000/14/EG (1, 60 m hoogte, 1 m afstand). Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60335: Trillingsemissiewaarde ah <2, 5 m/s2, Onzekerheid K=1, 5 m/s2. Conformiteitsverklaring Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder „Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de Bosch Power Tools volgende normen en normatieve documenten: EN 60335, EN 50338 (accugereedschap) en EN 60335 (acculader) volgens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering Helmut Heinzelmann Head of Product Certification voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadapparaat op. De lithiumionaccu kan op elk moment worden opgeladen zonder de levensduur te verkorten. De lithiumionaccu is met „Electronic Cell Protection (ECP)” tegen te sterk ontladen beschermd. Als de accu leeg is, wordt het tuingereedschap door een veiligheidsschakeling uitgeschakeld: Het snijmes beweegt niet meer. 2012 Montage en gebruik Handelingsdoel Meegeleverd Montage van de greepbeugels Grasbak in elkaar zetten Gasbak inzetten en verwijderen Accu opladen Accu plaatsen Stroomkringonderbreker losmaken en in parkeerstand brengen Accu verwijderen Maaihoogte instellen Inschakelen Uitschakelen Tips voor de werkzaamheden Onderhoud van de messen Toebehoren kiezen Afbeelding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 – 11 12 13 Opladen Het opladen begint zodra de netstekker van het oplaadapparaat in het stopcontact en de accu in de oplaadschacht wordt gestoken. Door de intelligente oplaadmethode wordt de oplaadtoestand van de accu automatisch herkend en wordt de accu afhankelijk van de accutemperatuur en -spanning met de optimale laadstroom opgeladen. Daardoor wordt de accu ontzien en blijft deze, indien in het oplaadapparaat bewaard, altijd volledig opgeladen. snel opladen AL 3640 CV Professional Ingebruikneming Voor uw veiligheid Let op!Schakel het tuingereedschap, maak de stroomkringonderbreker los en verwijder de accu voordat u instel- of reinigingswerkzaamheden uitvoert. Hetzelfde geldt als de schakelaarkabel beschadigd, doorgesneden of in de war is. Nadat het tuingereedschap is uitgeschakeld, draaien de messen nog enkele seconden. AL 3620 CV Professional Snel opladen wordt aangegeven door knipperen van de groene LED-indicatie. Indicatie-element op de accu: Tijdens het opladen gaan de drie groene LED’s na elkaar branden en gaan deze kort uit. De accu is volledig opgeladen als de drie groene LED’s continu branden. Ongeveer 5 minuten nadat de accu volledig is opgeladen, gaan de drie groene LED’s weer uit. [. . . ] In deze gevallen moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige voor gevaarlijke goederen worden geraadpleegd. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat deze niet in de verpakking beweegt. Alleen voor landen van de EU: Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG moeten niet meer bruikbare elektrische en elektronische apparaten en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of lege accu’s en batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt. Proces rychlonabíjení AL 3640 CV Professional Nabíjecí proces není možný AL 3640 CV Professional AL 3620 CV Professional Proces rychlonabíjení je signalizován blikáním zeleného ukazatele LED. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH ROTAK 32 LI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH ROTAK 32 LI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag