Gebruiksaanwijzing BOSCH ROBOT KITCHEN MACHINE MUM54251

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH ROBOT KITCHEN MACHINE MUM54251. Wij hopen dat dit BOSCH ROBOT KITCHEN MACHINE MUM54251 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH ROBOT KITCHEN MACHINE MUM54251 te teleladen.


BOSCH ROBOT KITCHEN MACHINE MUM54251 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (29923 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH ROBOT KITCHEN MACHINE MUM54251

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] leid het aansluitsnoer niet langs scherpe randen of hete oppervlakken. Wanneer het aansluitsnoer van het apparaat beschadigd raakt, moet om gevaren te vermijden het snoer worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of een andere gekwalificeerde persoon. Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantenservice. , Veiligheidsvoorschriften voor dit apparaat Verwondingsgevaar Gevaar van een elektrische schok! [. . . ] 1 en 3 alleen worden ingeschakeld: – wanneer de kom (11) is aangebracht en door hem te draaien is vastgeklikt en – het beschermdeksel van de mixeraandrijving (8) is aangebracht. Beveiliging tegen opnieuw inschakelen Bij een stroomstoring blijft het apparaat ingeschakeld, maar na de stroomstoring gaat de motor niet opnieuw lopen. Opnieuw inschakelen: draaischakelaar op 0/off draaien, dan inschakelen. 58 Overbelastingsbeveiliging Als de motor zichzelf tijdens het gebruik uitschakelt, is de overbelastingsbeveiliging geactiveerd. Een mogelijke oorzaak is het verwerken van een te grote hoeveelheid levensmiddelen tegelijk. Wat u moet doen indien een veiligheidssysteem wordt geactiveerd, zie „Hulp bij storingen”. Robert Bosch Hausgeräte GmbH nl De gebruiksaanwijzing beschrijft verschillende modellen (zie ook het modeloverzicht, afb. Mengkom met toebehoren 11 Roestvrijstalen kom 12 Deksel Hulpstukken 13 Roergarde „Profi Flexi” 14 Klopgarde „Profi” 15 Kneedhaak met deegvanger 16 Opbergzak voor toebehoren Voor het opbergen van de hulpstukken en de fijnmaakschijven. Doorloopsnijder 17 Stopper 18 Deksel met vulschacht 19 Fijnmaakschijven 19a Draaischijf „Profi Supercut” – grof/fijn 19b Rasp-draaischijf – grof/fijn 19c Maalschijf – middelfijn 19d Maalschijf – grof * 19e Asia-groenteschijf* 20 Schijfhouder 21 Behuizing met uitlaat-opening Mixer * 22 Mengbeker 23 Deksel 24 Trechter * Indien een van de toebehoren niet is meegeleverd, kan het in de speciaalzaak of bij de klantenservice worden aangeschaft. In één oogopslag De pagina's met afbeeldingen uitklappen a. 3 Draaischakelaar Na uitschakeling (stand 0/off) wordt het apparaat automatisch op de optimale stand voor het verwisselen van de hulpstukken gezet. Rasp-draaischijf – grof/fijn voor het raspen van groente, fruit en kaas, uitgezonderd harde kaas (bijv. Aanduiding op de rasp-draaischijf: „2” voor de grove raspzijde „4” voor de fijne raspzijde ^ííÉåíáÉ> aÉ=ê~ëéJÇê~~áëÅÜáàÑ=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÜÉí= ê~ëéÉå=î~å=åçíÉåK=w~ÅÜíÉ=â~~ë=~ääÉÉå=ãÉí=ÇÉ= ÖêçîÉ=òáàÇÉ=ê~ëéÉå=çé=ëí~åÇ=TK Maalschijf – middelfijn voor het malen van rauwe aardappels, harde kaas (bijv. ρ Kom aanbrengen: – de kom schuin naar voren houden en aanbrengen, – tegen de klok in draaien tot hij vastklikt. ρ De schijfhouder onderaan vasthouden, daarbij moeten de twee punten naar boven wijzen. ρ De gewenste snij- of raspschijf voorzichtig op de punten van de schijfhouder leggen (afb. ρ Deksel aanbrengen (markering in acht nemen) en tot aan de aanslag met de klok mee draaien. robert Bosch Hausgeräte GmbH Doorloopsnijder sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê káÉí=áå=ÇÉ=ëÅÜÉêéÉ=ãÉëëÉå=Éå=ê~åÇÉå=î~å=ÇÉ= Ñáàåã~~âëÅÜáàîÉå=ÖêáàéÉåK=cáàåã~~âëÅÜáàîÉå= ~ääÉÉå=~~å=ÇÉ=ê~åÇ=î~ëíé~ââÉå> aççêäççéëåáàÇÉê=~ääÉÉå=~~åÄêÉåÖÉåL îÉêïáàÇÉêÉå=ï~ååÉÉê=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=ëíáäëí~~í=Éå= ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=áë=ÖÉíêçââÉåK káÉí=áå=ÇÉ=îìäëÅÜ~ÅÜí=ÖêáàéÉåK ^ííÉåíáÉ> aççêäççéëåáàÇÉê=~ääÉÉå=áå=ÅçãéäÉÉí= ë~ãÉåÖÉÄçìïÇÉ=íçÉëí~åÇ=ÖÉÄêìáâÉåK= aççêäççéëåáàÇÉê=åççáí=ë~ãÉåÄçìïÉå=íÉêïáàä= ÜÉí=çé=ÜÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=áë=~~åÖÉÄê~ÅÜíK aççêäççéëåáàÇÉê=~ääÉÉå=ÖÉÄêìáâÉå=áå=ÇÉ= ~ÑÖÉÄÉÉäÇÉ=ÄÉÇêáàÑëëí~åÇK Beveiliging tegen overbelasting Afb. ρ Om bij overbelasting van de doorloopsnijder grotere schade aan uw apparaat te voorkomen, is de aandrijfas van de doorloopsnijder voorzien van een inkerving (breekpunt). Een nieuwe schijfhouder met aandrijfas is verkrijgbaar bij de klantenservice. Aanduiding op de snij-draaischijf: „Grob“ (grof) voor de grove snijzijde „Fein” (fijn) voor de fijne snijzijde ^ííÉåíáÉ> aÉ=ëåáàJÇê~~áëÅÜáàÑ=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÜÉí= ëåáàÇÉå=î~å=Ü~êÇÉ=â~~ëI=ÄêççÇI=ÄêççÇàÉë=Éå= ÅÜçÅçä~ÇÉK=dÉâççâíÉ=î~ëíâçâÉåÇÉ=~~êÇ~ééÉäë= áå=âçìÇÉ=íçÉëí~åÇ=ëåáàÇÉåK 62 nl  Doorloopsnijder volgens afb. ρ-8 op de aandrijving plaatsen en met de klok mee tot aan de aanslag draaien. [. . . ] Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten. Voor actuele informatie over de afvoer van het oude apparaat kunt u terecht bij de vakhandel of bij uw gemeente. Pastadeeg _~ëáëêÉÅÉéí= 300 g meel 3 eieren naar wens 1–2 eetlepels (10–20 g) koud water  Alle ingrediënten ca. ½ minuut op stand 1, daarna 4–5 minuten op stand 3 met de kneedhaak verwerken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH ROBOT KITCHEN MACHINE MUM54251

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH ROBOT KITCHEN MACHINE MUM54251 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag