Gebruiksaanwijzing BOSCH PWS8000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PWS8000. Wij hopen dat dit BOSCH PWS8000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PWS8000 te teleladen.


BOSCH PWS8000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8833 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PWS8000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com  Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen. ς Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen. [. . . ] Bijzondere waarschuwingen voor werkzaamheden met draadborstels  Houd er rekening mee dat de draadborstel ook tijdens het normale gebruik draadstukken verliest. Wegvliegende draadstukken kunnen gemakkelijk door dunne kleding en/of de huid dringen. ς Als het gebruik van een beschermkap wordt geadviseerd, dient u te voorkomen dat beschermkap en draadborstel elkaar kunnen raken. vlakstaal- en komstaalborstels kunnen door aandrukkracht en centrifugaalkrachten hun diameter vergroten. ς Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische schok veroorzaken. ς Ontgrendel de aan/uit-schakelaar en zet deze in de uitstand als de stroomvoorziening wordt onderbroken, bijvoorbeeld door stroomuitval of uit het stopcontact trekken van de stekker. Book Page 77 Tuesday, June 30, 2015 8:17 AM Nederlands | 77  Raak slijp- en doorslijpschijven niet aan voordat deze zijn afgekoeld. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. Afgebeelde componenten De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. 1 Ontgrendelingshendel voor beschermkap 2 Blokkeerknop uitgaande as 3 Aan/uit-schakelaar 4 Extra handgreep (geïsoleerd greepvlak) 5 Uitgaande as 6 Beschermkap voor schuren 7 Opnameflens 8 Slijpschijf* 9 Spanmoer 10 Beschermkap voor doorslijpen* 11 Doorslijpschijf* 12 Handbescherming* 13 Rubber steunschijf* 14 Schuurblad* 15 Ronde moer* 16 Komstaalborstel* 17 Afzuigkap voor doorslijpen met geleidingsslede * 18 Diamantdoorslijpschijf* 19 Handgreep (geïsoleerd greepvlak) 20 Zekering (alleen 3 603 CA2 0. ) 21 Draairichtingpijl op machinehuis * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. product- en vermogensbeschrijving Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Gebruik volgens bestemming Het elektrische gereedschap is bestemd voor het doorslijpen, afbramen en borstelen van metaal en steen zonder gebruik van water. Voor doorslijpwerkzaamheden met gebonden slijpmiddelen moet een speciale beschermkap voor doorslijpen worden gebruikt. Bij doorslijpwerkzaamheden in steen moet voor voldoende stofafzuiging worden gezorgd. Met toegelaten slijpgereedschappen kan het elektrische gereedschap voor schuurwerkzaamheden met schuurpapier worden gebruikt. Informatie over geluid en trillingen Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens EN 60745-2-3. het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend Geluidsdrukniveau Geluidsvermogenniveau Onzekerheid K Draag een gehoorbescherming. Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-3: Slijpen aan de oppervlakte (afbramen): ah K Schuren met schuurblad: ah K PWS . [. . . ] Steen doorslijpen  Zorg bij doorslijpwerkzaamheden in steen voor een voldoende stofafzuiging. ς Het elektrische gereedschap mag alleen worden gebruik voor droog doorslijpen en droog schuren. Gebruik voor het doorslijpen van steen bij voorkeur een diamantdoorslijpschijf. Bij gebruik van de afzuigkap voor doorslijpen met de geleidingsslede 17 moet de stofzuiger voor het afzuigen van steenstof goedgekeurd zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PWS8000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PWS8000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag