Gebruiksaanwijzing BOSCH PWS1300-125

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PWS1300-125. Wij hopen dat dit BOSCH PWS1300-125 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PWS1300-125 te teleladen.


BOSCH PWS1300-125 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11159 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PWS1300-125

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie die Spindel-Arretiertaste 2, um die Schleifspindel festzustellen. Um die Schnellspannmutter festzuziehen, drehen Sie die Schleifscheibe kräftig im Uhrzeigersinn. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). [. . . ] vlakstaal- en komstaalborstels kunnen door aandrukkracht en centrifugaalkrachten hun diameter vergroten. ς Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische schok veroorzaken. ς Ontgrendel de aan/uit-schakelaar en zet deze in de uitstand als de stroomvoorziening wordt onderbroken, bijvoorbeeld door stroomuitval of uit het stopcontact trekken van de stekker. ς Raak slijp- en doorslijpschijven niet aan voordat deze zijn afgekoeld. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. product- en vermogensbeschrijving Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Gebruik volgens bestemming Het elektrische gereedschap is bestemd voor het doorslijpen, afbramen en borstelen van metaal en steen zonder gebruik van water. Voor doorslijpwerkzaamheden met gebonden slijpmiddelen moet een speciale beschermkap voor doorslijpen worden gebruikt. Bij doorslijpwerkzaamheden in steen moet voor voldoende stofafzuiging worden gezorgd. Met toegelaten slijpgereedschappen kan het elektrische gereedschap voor schuurwerkzaamheden met schuurpapier worden gebruikt. Afgebeelde componenten De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. Book Page 72 Monday, December 8, 2014 3:04 PM 72 | Nederlands 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ontgrendelingshendel voor beschermkap Blokkeerknop uitgaande as Aan/uit-schakelaar Stelwiel vooraf instelbaar toerental (PWS 1000-125 CE/PWS 1300-125 CE) Extra handgreep (geïsoleerd greepvlak) Uitgaande as Beschermkap voor schuren Opnameflens Slijpschijf* Spanmoer Snelspanmoer * Beschermkap voor doorslijpen* 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Doorslijpschijf* Handbescherming* Rubber steunschijf* Schuurblad* Ronde moer* Komstaalborstel* Afzuigkap voor doorslijpen met geleidingsslede * Diamantdoorslijpschijf* Handgreep (geïsoleerd greepvlak) Draairichtingpijl op machinehuis * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Lengte schroefdraad uitgaande as Aanloopstroombegrenzing Constant-electronic Vooraf instelbaar toerental Zacht aanlopen Terugslaguitschakeling Nulspanningsbeveiliging Beveiliging tegen overbelasting Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 – met trillingsdempende extra handgreep – met standaard extra handgreep Isolatieklasse PWS . Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken. Informatie over geluid en trillingen Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens EN 60745-2-3. Book Page 73 Monday, December 8, 2014 3:04 PM Nederlands | 73 Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745: Slijpen aan de oppervlakte (afbramen): ah K Schuren met schuurblad: ah K m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 7, 0 1, 5 5, 0 1, 5 8, 0 1, 5 5, 0 1, 5 13, 0 1, 5 6, 0 1, 5 Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toepassingen, met verschillende accessoire, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. [. . . ] ς Het elektrische gereedschap mag alleen worden gebruik voor droog doorslijpen en droog schuren. Gebruik voor het doorslijpen van steen bij voorkeur een diamantdoorslijpschijf. Bij gebruik van de afzuigkap voor doorslijpen met de geleidingsslede 19 moet de stofzuiger voor het afzuigen van steenstof goedgekeurd zijn. Schakel het elektrische gereedschap in en plaats het met het voorste deel van de geleideslede op het werkstuk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PWS1300-125

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PWS1300-125 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag