Gebruiksaanwijzing BOSCH PVS 300 AE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PVS 300 AE. Wij hopen dat dit BOSCH PVS 300 AE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PVS 300 AE te teleladen.


BOSCH PVS 300 AE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4090 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PVS 300 AE REV 8-2007 (4157 ko)
   BOSCH PVS 300 AE REV 8-2007 (4157 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PVS 300 AE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Je höher die Bandgeschwindigkeit, umso höher der Abtrag und umso feiner die Schleiffläche. ­ Setzen Sie die Kunststoffführung 21 in die gewünschte Nut ein. ­ Reinigen Sie regelmäßig die Spannrolle 12 und die Umlenkrolle 11. [. . . ] Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. Geleid het elektrische gereedschap alleen ingeschakeld tegen het werkstuk en schakel het pas uit nadat u het van het werkstuk heeft opgetild. Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok. Let er op dat er geen personen door wegvliegende vonken in gevaar worden gebracht. Gebruik geen versleten, ingescheurde of ernstig beschadigde schuurbanden. Beschadigde schuurbanden kunnen stukscheuren, weggeslingerd worden en iemand verwonden. Schuurstof in stofzak, microfilter, papieren stofzak (filterzak of filter van de stofzuiger) kan zelf ontbranden onder ongunstige omstandigheden, bijvoorbeeld wegvliegende vonken bij het schuren van metalen. Bijzonder gevaar bestaat als het schuurstof vermengd is met resten lak, polyurethaan of andere chemische stoffen en het schuurmateriaal na langdurige werkzaamheden heet is. Veiligheidsvoorschriften voor het gebruik met onderstel De aan/uit-schakelaar moet altijd goed bereikbaar zijn. Het elektrische gereedschap moet op elk moment gemakkelijk kunnen worden uitgeschakeld. Geleid het werkstuk alleen ingeschakeld in de richting van het elektrische gereedschap en schakel het elektrische gereedschap pas uit nadat u het werkstuk heeft opgetild. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het elektrische gereedschap is bestemd voor het droog schuren van hout, kunststof en metaal met groot afnamevermogen. Het is bij uitstek geschikt voor het bewerken van profielen, randen en moeilijk bereikbare plaatsen. De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen van het elektrische gereedschap op de pagina's met afbeeldingen. 1 Afzuigaansluiting 2 Stelwiel voorinstelling bandsnelheid 3 Aan/uit-schakelaar 4 Schuurband 5 Fijninstelknop voor bandloop 6 Spanhendel voor schuurband 7 Ventilatieopeningen 8 Extra handgreep* 9 Schroefdraadgat 10 Glijvoet 11 Omkeerrol 12 Spanrol 13 Uitsparingen 14 Onderstel* 15 Aanslaglijst 16 Lijmklem* 17 Geleidingsbout(4x) 18 Vleugelschroef 19 Schroef 20 Geleider 21 Kunststof geleiding 22 Groef voor aanslag 20 als parallelgeleider 23 Groef voor aanslag 20 als verstekgeleider * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken. let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschappen kunnen afwijken. Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder , , Technische gegevens" beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60745 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009) en 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009). Informatie over geluid en trillingen Trillingsemissiewaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745: trillingsemissiewaarde ah =2, 5 m/s2, onzekerheid K =1, 5 m/s2. [. . . ] Met 230 V aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook met 220 V worden gebruikt. Werk met matige voorwaartse beweging en schuur met parallelle en overlappende schuurbanen. ­ In het bijzonder bij het afschuren van lakresten kan het voorkomen dat deze smelten en op het oppervlak van het werkstuk en de schuurband worden uitgesmeerd. Opbergen Bewaar schuurbanden hangend en knik ze niet, omdat ze anders onbruikbaar worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PVS 300 AE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PVS 300 AE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag