Gebruiksaanwijzing BOSCH PST9500PEL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PST9500PEL. Wij hopen dat dit BOSCH PST9500PEL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PST9500PEL te teleladen.


BOSCH PST9500PEL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11331 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PST9500PEL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). Veiligheid van de werkomgeving  Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. ς Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden. [. . . ] Druk vervolgens de voet iets samen en laat deze in de geleiding 23 van de voetplaat 7 vastklikken. €Cut Control” aan glijvoet bevestigen (PST 1000 PEL) (zie afbeelding E) Bij dit systeem van zaaglijncontrole kan het kijkvenster voor „Cut Control” 12 samen met de voet 13 op de voetplaat 7 of apart rechtstreeks in de houders op de glijvoet 11 worden bevestigd. Verwijder de voet voor „Cut Control” 13 uit de voetplaat 7. Trek het kijkvenster voor „Cut Control” 12 los van de voet 13 en klem het in de houders op de glijvoet 11 vast. Een overzicht van aansluitingen op verschillende stofzuigers vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing. Schakel de spanenblaasvoorziening uit nadat u de stofafzuiging aangesloten heeft (zie „Spanenblaasvoorziening”). Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder gevaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger. Gebruik Functies  Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact. Pendelbeweging instellen Dankzij de in vier standen instelbare pendelbeweging kunnen zaagsnelheid, zaagcapaciteit en zaagbeeld optimaal worden aangepast aan het te bewerken materiaal. Met de instelhendel 8 kunt u de pendelbeweging ook terwijl het elektrische gereedschap loopt instellen. Geen pendelbeweging kleine pendelbeweging gemiddelde pendelbeweging grote pendelbeweging De optimale pendelbeweging voor de gewenste toepassing kunt u proefondervindelijk bepalen. Daarbij gelden de volgende adviezen: – Hoe fijner en schoner de zaagrand moet worden, hoe kleiner de pedelbeweging moet worden ingesteld, of deze moet eventueel helemaal worden uitgeschakeld. € In zachte materialen en bij het zagen van hout in de richting van de nerf kunt u met maximale pendelbeweging werken. Verstekhoek instellen De voetplaat 7 kan voor verstekzaagsneden tot 45° naar rechts of naar links worden gedraaid. De beschermkap 10 en het antisplinterplaatje 22 kunnen bij verstekzaagwerkzaamheden niet worden gebruikt. € Draai de schroef 24 los en duw de voetplaat 7 iets in de richting van de afzuigadapter 5. € Voor het instellen van nauwkeurige verstekhoeken heeft de voetplaat rechts en links vastklikpunten bij 0°, 22, 5° en 45°. Draai de voetplaat 7 volgens de schaalverdeling 25 in de gewenste stand. Bosch Power Tools Afzuiging van stof en spanen  Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwegen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving bevinden. Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beukenhout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling (chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen worden bewerkt. [. . . ] steek de centreerpunt 28 door de inwendige opening van de parallelgeleider en in het geboorde gat. Stel de radius als schaalverdelingswaarde aan de binnenkant van de voetplaat in. Koel- en smeermiddel Bij het zagen van metaal dient u vanwege de verwarming van het materiaal langs de zaaglijn koel- resp. Tips voor de werkzaamheden  Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PST9500PEL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PST9500PEL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag