Gebruiksaanwijzing BOSCH PST8500PEL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PST8500PEL. Wij hopen dat dit BOSCH PST8500PEL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PST8500PEL te teleladen.


BOSCH PST8500PEL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8295 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PST8500PEL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Legen Sie die Sägeblätter mit dem Einnockenschaft (T-Schaft) in die dafür vorgesehene Aussparung des Sägeblattdepots ein. Setzen Sie die Abdeckhaube 9 so auf das Elektrowerkzeug, dass die mittlere Halterung auf dem Berührungsschutz 18 und die beiden äußeren Halterungen in den Aussparungen des Gehäuses einrasten. [. . . ] Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische schok veroorzaken. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Afzuigslang* Afzuigaansluiting Zaagbladendepot Voetplaat Instelhendel pendelbeweging Schakelaar voor spanenblaasvoorziening Beschermkap voor afzuiging Voet voor zaaglijncontrole „Cut Control” Kijkvenster voor zaaglijncontrole „Cut Control” Handgreep (geïsoleerd greepvlak) Zaagbladopname Steunwiel Zaagblad* Antisplinterplaatje* Toebehorenopname Bescherming tegen aanraken Schroef Schaalverdeling verstekhoek Zaagmarkering 0° Zaagmarkering 45° Product- en vermogensbeschrijving Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Gebruik volgens bestemming Het gereedschap is bestemd voor het met vaste steun schulpen en het zagen van uitsparingen in hout, kunststof, metaal, keramiekplaten en rubber. De machine is geschikt om recht en in bochten te zagen met een verstekhoek tot 45°. Afgebeelde componenten De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. Let er bij het inzetten van het zaagblad op dat de rug van het zaagblad in de groef van het steunwiel 14 ligt. Zaagblad verwijderen (zie afbeelding A2) Duw de zaagbladopname 13 in de richting van de pijl omhoog en verwijder het zaagblad 15. Als het zaagblad bij het verwijderen vastklemt, stelt u de instelhendel 7 op maximale pendelbeweging in en duwt u de zaagbladopname 13 iets naar voren (max. Zaagbladendepot (zie afbeelding B) (PST 800 PEL/PST 8000 PEL/PST 8500 PEL) In het zaagbladendepot 5 kunt u zes zaagbladen met een lengte van 110 mm bewaren. Leg de zaagbladen met de enkelnokkenschacht (T-schacht) in de daarvoor voorziene uitsparing van het zaagbladendepot. Sluit het zaagbladendepot en duw het tot aan de aanslag in de uitsparing van de voetplaat 6. Conformiteitsverklaring We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder „Technische gegevens” beschreven product aan alle desbetreffende bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG inclusief van de wijzigingen ervan voldoet en met de volgende normen overeenstemt EN 60745-1, EN 60745-2-11. Technisch dossier (2006/42/EG) bij: Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY Henk Becker Helmut Heinzelmann Executive Vice President Head of Product Certification Engineering PT/ETM9 Antisplinterplaatje (zie afbeelding C) Het antisplinterplaatje 16 (toebehoren) kan uitsplinteren van het oppervlak bij het zagen van hout voorkomen. Het antisplinterplaatje kan alleen bij bepaalde zaagbladtypen en alleen bij een zaaghoek van 0° worden gebruikt. De voetplaat 6 mag bij het zagen met het antisplinterplaatje niet naar achteren worden verplaatst voor het zagen tot aan opstaande randen. 2014 Montage  Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact. Zaaglijncontrole „Cut Control” (PST 800 PEL/PST 8000 PEL/PST 8500 PEL) De zaaglijncontrole „Cut Control” maakt nauwkeurige geleiding van het elektrische gereedschap langs een op het werkstuk getekende zaaglijn mogelijk. Bij de bouwset „Cut Control” horen het kijkvenster 11 met zaagmarkeringen en de voet 10 ter bevestiging aan het elektrische gereedschap. €Cut Control” aan de voetplaat bevestigen (zie afbeelding D) Klem het kijkvenster voor „Cut Control” 11 in de houders aan de voet 10 vast. Druk vervolgens de voet iets samen en laat deze in de toebehorenopname 17 van de voetplaat vastklikken. [. . . ] De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook met 220 V worden gebruikt. In- en uitschakelen Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereedschap alleen in wanneer u het gebruikt. als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen drukt u op de aan/uit-schakelaar 2. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PST8500PEL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PST8500PEL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag