Gebruiksaanwijzing BOSCH PST800PEL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PST800PEL. Wij hopen dat dit BOSCH PST800PEL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PST800PEL te teleladen.


BOSCH PST800PEL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6440 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PST800PEL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). Veiligheid van de werkomgeving Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden. [. . . ] technische gegevens Decoupeerzaag PST 800 PEL Zaaknummer 3 603 CA0 1. Zaaglijncontrole „Cut Control” Regeling aantal zaagbewegingen Pendelbeweging Opgenomen vermogen W 530 Afgegeven vermogen W 290 Onbelast aantal zaagbewegingen n0 min-1 500–3000 Zaagbeweging mm 20 Max. zaagdiepte – in hout mm 80 – in aluminium mm 12 – in staal (ongelegeerd) mm 5 ° 45 Zaaghoek (links/rechts) max. Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 1, 9 Isolatieklasse /II De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken. let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschappen kunnen afwijken. Conformiteitsverklaring Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder „Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60745 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, 2004/108/EG en 2006/42/EG. 2011 Montage Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact. zaagblad inzetten of vervangen Draag werkhandschoenen bij de montage van het zaagblad. Zaagblad kiezen Een overzicht van geadviseerde zaagbladen vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing. Gebruik alleen zaagbladen met enkelnokkenschacht (T-schacht) of met 1/4" universele schacht (U-schacht). Het zaagblad mag niet langer zijn dan nodig is voor de gewenste zaagsnede. zaagblad inzetten (zie afbeelding A1) Reinig de schacht van het zaagblad voor het inzetten. Duw het zaagblad 15, met de tanden in de zaagrichting, in de zaagbladopname tot het niet meer verder kan. Let er bij het inzetten van het zaagblad op dat de rug van het zaagblad in de groef van het steunwiel 14 ligt. Bosch Power Tools Informatie over geluid en trillingen Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745. Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745: Zagen van spaanplaat: ah =13 m/s2, K=3 m/s2, Zagen van metaalplaat: ah =7 m/s2, K=1, 5 m/s2. Antisplinterplaatje (zie afbeelding C) Het antisplinterplaatje 16 (toebehoren) kan uitsplinteren van het oppervlak bij het zagen van hout voorkomen. Het antisplinterplaatje kan alleen bij bepaalde zaagbladtypen en alleen bij een zaaghoek van 0° worden gebruikt. De voetplaat 6 mag bij het zagen met het antisplinterplaatje niet naar achteren worden verplaatst voor het zagen tot aan opstaande randen. Zaaglijncontrole „Cut Control” De zaaglijncontrole „Cut Control” maakt nauwkeurige geleiding van het elektrische gereedschap langs een op het werkstuk getekende zaaglijn mogelijk. [. . . ] Gebruik bij het bewerken van kleine of dunne werkstukken altijd een stabiele ondergrond of een zaagstation (Bosch PLS 300). Zaag met matige druk om een optimaal en nauwkeurig zaagresultaat te bereiken. Bij lange en rechte zaagsneden in dik hout (>40 mm) kan de zaaglijn onnauwkeurig verlopen. Voor nauwkeurig zagen wordt in dit geval het gebruik van een Bosch-cirkelzaag geadviseerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PST800PEL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PST800PEL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag