Gebruiksaanwijzing BOSCH PST 650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PST 650. Wij hopen dat dit BOSCH PST 650 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PST 650 te teleladen.


BOSCH PST 650 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3797 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PST 650 REV 12-2008 (3919 ko)
   BOSCH PST 650 REV 12-2008 (3919 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PST 650

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Schwenken Sie die Fußplatte 5 entsprechend der Skala 13 in die gewünschte Position. Verschieben Sie die Halterung 11 so, dass die Führungsrolle 7 am Sägeblattrücken anliegt. Verschieben Sie die Halterung 11 so, dass die Führungsrolle 7 am Sägeblattrücken anliegt. [. . . ] Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt. het inzetgereedschap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle over het elektrische gereedschap leiden. Raak de beschadigde kabel niet aan en trek de stekker uit het stopcontact als de kabel tijdens de werkzaamheden wordt beschadigd. Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen of de eigen stroomkabel kan raken. Contact met een onder spanning staande leiding kan ook metalen delen van het gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden. Beweeg het elektrische gereedschap alleen ingeschakeld naar het werkstuk. Anders bestaat er gevaar voor een terugslag als het inzetgereedschap in het werkstuk vasthaakt. Schakel het elektrische gereedschap na beëindiging van de werkzaamheden uit en trek het zaagblad pas uit de zaagsnede nadat het gereedschap tot stilstand is gekomen. Zo voorkomt u een terugslag en kunt u het elektrische gereedschap veilig neerleggen. Verbogen of nietscherpe zaagbladen kunnen breken of een terugslag veroorzaken. Rem het zaagblad na het uitschakelen niet af door er aan de zijkant tegen te drukken. Anders kan het zaagblad beschadigd worden, breken of een terugslag veroorzaken. Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het elektrische gereedschap is bestemd voor het met vaste steun doorzagen van en het zagen van uitsparingen in hout, kunststof, metaal, keramiekplaten en rubber. Het is geschikt om recht en in bochten te zagen met een verstekhoek tot 45°. * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken. let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschappen kunnen afwijken. [. . . ] Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen altijd schoon om goed en veilig te werken. Neem daarvoor het zaagblad uit het elektrische gereedschap en klop het gereedschap licht op een egaal oppervlak uit. sterke verontreiniging van het elektrische gereedschap kan tot functiestoringen leiden. Zaag daarom materialen waarbij veel stof vrijkomt niet van onderen of boven het hoofd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PST 650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PST 650 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag