Gebruiksaanwijzing BOSCH PSR1-12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PSR1-12. Wij hopen dat dit BOSCH PSR1-12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PSR1-12 te teleladen.


BOSCH PSR1-12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2072 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PSR1-12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok. Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok. [. . . ] Service Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft. Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt. Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, water en vocht. Gebruik alleen originele Bosch-accu’s met de op het typeplaatje van het elektrische gereedschap aangegeven spanning. Bij gebruik van andere accu’s, bijvoorbeeld imitaties, opgeknapte accu’s of accu’s van andere merken, bestaat gevaar voor persoonlijk letsel en materiële schade door exploderende accu’s. product- en vermogensbeschrijving Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Gebruik volgens bestemming Het elektrische gereedschap is bestemd voor het in- en losdraaien van schroeven en voor het boren in hout, metaal, keramiek en kunststof. Afgebeelde componenten De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. 1 Snelspanboorhouder 2 Voorste huls 3 Achterste huls 4 Instelring vooraf instelbaar draaimoment 5 Draarichtingindicatie rechtsdraaien 6 Draairichtingindicatie linksdraaien 7 Bit* 8 Accu-ontgrendelingsknop 9 Accu 10 Lamp „Power Light” 11 Draairichtingschakelaar 12 Aan/uit-schakelaar 13 Handgreep (geïsoleerd greepvlak) 14 Universeelbithouder* * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Veiligheidsvoorschriften voor boormachines en schroevendraaiers Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap of de schroef verborgen stroomleidingen kan raken. Contact met een onder spanning staande leiding kan ook metalen delen van het gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden. Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Houd rekening met grote reactiemomenten die een terugslag veroorzaken. het inzetgereedschap blokkeert als: — het elektrische gereedschap wordt overbelast of — het in het te bewerken werkstuk kantelt. Bij het vast- of losdraaien van schroeven kunnen gedurende korte tijd grote reactiemomenten optreden. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. 11) Informatie over geluid en trillingen Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745. Book Page 37 Monday, April 4, 2011 10:30 AM Nederlands | 37 Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745: boren in metaal: trillingsemissiewaarde ah <2, 5 m/s2, onzekerheid K=1, 5 m/s2, indraaien en losdraaien van schroeven: trillingsemissiewaarde ah <2, 5 m/s2, onzekerheid K=1, 5 m/s2. Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. [. . . ] Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens het typeplaatje van het elektrische gereedschap. Ni-Cd: Nikkelcadmium Let op: deze accu’s bevatten cadmium, een zeer giftig zwaar metaal. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op: www. Com De medewerkers van onze klantenservice adviseren u graag bij vragen over de aankoop, het gebruik en de instelling van producten en toebehoren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PSR1-12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PSR1-12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag