Gebruiksaanwijzing BOSCH PSR SELECT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PSR SELECT. Wij hopen dat dit BOSCH PSR SELECT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PSR SELECT te teleladen.


BOSCH PSR SELECT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4271 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PSR SELECT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). Veiligheid van de werkomgeving Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden. [. . . ] Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt. het inzetgereedschap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle over het elektrische gereedschap leiden. Zet de draairichtingomschakelaar in de middelste stand voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud en het wisselen van inzetgereedschap) en voordat u het gereedschap vervoert of opbergt. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar. Bescherm het elektrische gereedschap tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, water en vocht. Bij beschadiging en onjuist gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen. Veiligheidsvoorschriften voor oplaadapparaten Houd het oplaadapparaat uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het oplaadapparaat vergroot het risico van een elektrische schok. Book Page 103 Thursday, December 15, 2011 8:36 AM Nederlands | 103 Laad alleen Bosch-lithiumionaccu’s of dergelijke in Bosch-producten ingebouwde accu’s op met de in de technische gegevens aangegeven spanningen. Gebruik het oplaadapparaat niet als u een beschadiging hebt vastgesteld. Open het oplaadapparaat niet zelf en laat het alleen door gekwalificeerd personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen repareren. Beschadigde oplaadapparaten, kabels en stekkers vergroten het risico van een elektrische schok. Gebruik het oplaadapparaat niet op een gemakkelijk brandbare ondergrond (zoals papier of textiel) of in een brandbare omgeving. Vanwege de bij het opladen optredende verwarming van het oplaadapparaat bestaat brandgevaar. Daarmee wordt gewaarborgd dat kinderen niet met het oplaadapparaat spelen. Kinderen en personen die op grond van hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, hun onervarenheid of hun gebrek aan kennis niet in staat zijn het oplaadapparaat veilig te bedienen, mogen dit oplaadapparaat niet zonder toezicht of instructie door een verantwoordelijke persoon gebruiken. Anders bestaat het gevaar van verkeerde bediening en lichamelijk letsel. product- en vermogensbeschrijving Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Gebruik volgens bestemming De machine is bestemd voor het indraaien en losdraaien van schroeven en bouten. Book Page 104 Thursday, December 15, 2011 8:36 AM 104 | Nederlands Afgebeelde componenten De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. 1 Bit* 2 Gereedschapopname 3 Kijkvenster 4 Draarichtingindicatie rechtsdraaien 5 Accu-oplaadindicatie 6 Draairichtingindicatie linksdraaien 7 Schuifschakelaar voor wisselen van bit 8 Draairichtingschakelaar 9 Contactbus voor oplaadstekker 10 Aan/uit-schakelaar 11 Bitmagazijn 12 Lamp „Power Light” 13 Handgreep (geïsoleerd greepvlak) 14 Oplaadstekker 15 Oplaadapparaat * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. [. . . ] Als de uitgaande as geblokkeerd is, mag de aan/uit-schakelaar 10 niet langer dan 15 seconden worden ingedrukt. Accu-oplaadindicatie De oplaadindicatie 5 geeft, terwijl het elektrische gereedschap ingeschakeld is, de oplaadtoestand van de accu aan. Book Page 110 Thursday, December 15, 2011 8:36 AM 110 | Nederlands LED Permanent licht groen Permanent licht rood Capaciteit ≥ 30% < 30% Temperatuurafhankelijke beveiliging tegen overbelasting Bij gebruik volgens de voorschriften kan het elektrische gereedschap niet worden overbelast. Bij te sterke belasting of overschrijding van de toegestane accutemperatuur van 65 °C schakelt de elektronica het elektrische gereedschap uit tot het zich weer in het optimale bedrijfstemperatuurbereik bevindt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PSR SELECT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PSR SELECT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag