Gebruiksaanwijzing BOSCH PSR 960

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PSR 960. Wij hopen dat dit BOSCH PSR 960 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PSR 960 te teleladen.


BOSCH PSR 960 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1305 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PSR 960 REV 3-2008 (3170 ko)
   BOSCH PSR 960 AUTRE NOTICE (3117 ko)
   BOSCH PSR 960 REV 3-2008 (3170 ko)
   BOSCH PSR 960 AUTRE NOTICE (3117 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PSR 960

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De nominale spanning van de accu moet overeenkomen met de gegevens op de machine. Verwijder altijd de accu voor werkzaamheden aan de machine en voordat u de machine opbergt. Zet de draairichtingomschakelaar altijd in de middelste stand voor het inzetten van de accu, vervangen van gereedschap, vervoeren en opbergen. [. . . ] Leg de accu niet op een verwarmingsradiator en stel deze niet langdurig bloot aan fel zonlicht. S Gooi de accu niet bij het huisvuil en evenmin in het vuur of het water. Zet de draairichtingomschakelaar 3 in het midden (inschakelblokkering) en laat de opgeladen accu 5 in de greep vastklikken. Wanneer u de machine in gebruik wilt nemen, drukt u de aan/uit-schakelaar 4 in. De machine loopt afhankelijk van de druk op de aan/uit-schakelaar 4 met variabel toerental tussen 0 en maximaal. Een lichte druk zorgt voor een laag toerental en zodat rustig en gecontroleerd kan worden begonnen. Wanneer u de machine wilt uitschakelen, laat u de aan/uit-schakelaar 4 los. Wanneer u de accu 5 wilt verwijderen, drukt u de ontgrendelkop 6 in en trekt u de accu naar beneden uit. De accu is uitgerust met een NTC-temperatuurbewaking die alleen in het temperatuurbereik tussen 0 °C en 45 °C oplaadt. Met de draairichtingomschakelaar 3 wordt de draairichting van de machine omgeschakeld. Wanneer de aan/uit-schakelaar 4 wordt bediend is dit echter niet mogelijk. Voor het boren en indraaien van schroeven moet de draairichting RECHTS b worden ingesteld. A b b bb Voor het uitdraaien van b b b schroeven moet met de draairichtingomschakelaar naar LINKS a worden omgeschakeld. Aanwijzingen voor het gebruik Bij het loslaten van de aan/uit-schakelaar 4 wordt de boorhouder afgeremd. Laat bij schroefwerkzaamheden de aan/uit-schakelaar 4 pas los wanneer de kop van de schroef vlak op het materiaal ligt. Bij machines zonder blokkering van de uitgaande as moet de boorhouder worden vervangen door een erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereedschappen. [. . . ] Machine, toebehoren en verpakking moeten op een voor het milieu verantwoorde manier worden hergebruikt. deze gebruiksaanwijzing is vervaardigd van chloorvrij gebleekt kringlooppapier. De kunststof delen zijn gekenmerkt om ze per soort te kunnen recyclen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PSR 960

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PSR 960 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag