Gebruiksaanwijzing BOSCH PSR 14.4V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PSR 14.4V. Wij hopen dat dit BOSCH PSR 14.4V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PSR 14.4V te teleladen.


BOSCH PSR 14.4V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2673 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PSR 14.4V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen. Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges  Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. [. . . ] Voor een oplaadapparaat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt gebruikt. ς Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elektrische gereedschappen. het gebruik van andere accu’s kan tot verwondingen en brandgevaar leiden. ς Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden. Service  Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft. Book Page 37 Friday, June 28, 2013 4:42 PM Nederlands | 37 Veiligheidsvoorschriften voor boormachines en schroevendraaiers  Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap of de schroef verborgen stroomleidingen kan raken. Contact met een onder spanning staande leiding kan ook metalen delen van het gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden. ς Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Houd rekening met grote reactiemomenten die een terugslag veroorzaken. Bij het vast- of losdraaien van schroeven kunnen gedurende korte tijd grote reactiemomenten optreden. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, water en vocht. ς Gebruik alleen originele Bosch-accu’s met de op het typeplaatje van het elektrische gereedschap aangegeven spanning. Bij gebruik van andere accu’s, bijvoorbeeld imitaties, opgeknapte accu’s of accu’s van andere merken, bestaat gevaar voor persoonlijk letsel en materiële schade door exploderende accu’s. Afgebeelde componenten De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. 1 Snelspanboorhouder 2 Voorste huls 3 Achterste huls 4 Instelring vooraf instelbaar draaimoment 5 Draarichtingindicatie rechtsdraaien 6 Draairichtingindicatie linksdraaien 7 Bit* 8 Accu-ontgrendelingsknop 9 Accu 10 Lamp „Power Light” 11 Draairichtingschakelaar 12 Aan/uit-schakelaar 13 Handgreep (geïsoleerd greepvlak) 14 Universeelbithouder* * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Informatie over geluid en trillingen Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745. [. . . ] de lamp 10 brandt als de aan/uit-schakelaar 12 half of volledig is ingedrukt. Met de lamp kan de schroefplaats bij ongunstige lichtomstandigheden worden verlicht. Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de aan/uit-schakelaar 12 los. Toerental instellen U kunt het toerental van het ingeschakelde elektrische gereedschap traploos regelen naarmate u de aan/uit-schakelaar 12 indrukt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PSR 14.4V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PSR 14.4V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag