Gebruiksaanwijzing BOSCH PSR 14.4 LI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PSR 14.4 LI. Wij hopen dat dit BOSCH PSR 14.4 LI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PSR 14.4 LI te teleladen.


BOSCH PSR 14.4 LI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3634 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PSR 14.4 LI ANNEXE 604 (3719 ko)
   BOSCH PSR 14.4 LI ANNEXE 539 (3719 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PSR 14.4 LI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip , , elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). 1) Veiligheid van de werkomgeving a) Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. [. . . ] Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht en vuur. Bij beschadiging en onjuist gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen. Als de accu defect is, kan er vloeistof uit de accu lekken, waardoor aangrenzende voorwerpen worden bevochtigd. Gebruik de accu alleen in combinatie met uw Bosch elektrische gereedschap. De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. 1 Bit* 2 Snelspanboorhouder 3 Instelring vooraf instelbaar draaimoment 4 Draarichtingindicatie rechtsdraaien 5 Draairichtingindicatie linksdraaien 6 Accu 7 Lamp , , Power Light" 8 Accu-oplaadindicatie 9 Draairichtingschakelaar 10 Aan/uit-schakelaar 11 Accu-ontgrendelingsknop 12 Universeelbithouder* 13 Borgschroef voor snelspanboorhouder 14 Inbussleutel* * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het elektrische gereedschap is bestemd voor het in- en losdraaien van schroeven en voor het boren in hout, metaal, keramiek en kunststof. De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschappen kunnen afwijken. Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen. Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces. Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder , , Technische gegevens" beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60745 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009) en 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009). Gebruik alleen de oplaadapparaten die op de toebehorenpagina vermeld staan. Alleen deze oplaadapparaten zijn afgestemd op de bij het elektrische gereedschap gebruikte lithiumionaccu. Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadapparaat op. De lithiumionaccu kan op elk moment worden opgeladen zonder de levensduur te verkorten. Als de accu leeg is, wordt het elektrische gereedschap door een veiligheidsschakeling uitgeschakeld. Informatie over geluid en trillingen Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745: boren in metaal: trillingsemissiewaarde ah <2, 5 m/s2, onzekerheid K =1, 5 m/s2, indraaien en losdraaien van schroeven: trillingsemissiewaarde ah <2, 5 m/s2, onzekerheid K =1, 5 m/s2. Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap. [. . . ] Temperatuurafhankelijke beveiliging tegen overbelasting Bij gebruik volgens de voorschriften kan het elektrische gereedschap niet worden overbelast. Bij te sterke belasting of overschrijding van de toegestane accutemperatuur van 70 °C schakelt de elektronica het elektrische gereedschap uit tot het zich weer in het optimale bedrijfstemperatuurbereik bevindt. Zet de draairichtingomschakelaar in de middelste stand voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud en het wisselen van inzetgereedschap) en voordat u het gereedschap vervoert of opbergt. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PSR 14.4 LI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PSR 14.4 LI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag