Gebruiksaanwijzing BOSCH PSR 14.4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PSR 14.4. Wij hopen dat dit BOSCH PSR 14.4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PSR 14.4 te teleladen.


BOSCH PSR 14.4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3236 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PSR 14.4 REV 11-2007 (3299 ko)
   BOSCH PSR 14.4 REV 11-2007 (3299 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PSR 14.4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip , , elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). 1) Veiligheid van de werkomgeving a) Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. [. . . ] gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden. 6) Service a) Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft. Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Houd rekening met grote reactiemomenten die een terugslag veroorzaken. het inzetgereedschap blokkeert als: -- het elektrische gereedschap wordt overbelast of -- het in het te bewerken werkstuk kantelt. Houd het elektrische gereedschap alleen vast aan de geïsoleerde greepvlakken als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen kan raken. Contact met een onder spanning staande leiding zet ook de metalen delen van het elektrische gereedschap onder spanning en leidt tot een elektrische schok. Bij het vast- of losdraaien van schroeven kunnen gedurende korte tijd grote reactiemomenten optreden. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt. Controleer dat de aan/uit-schakelaar in de uitgeschakelde stand staat voordat u een accu inzet. Het dragen van het elektrische gereedschap met uw vinger aan de aan/uitschakelaar of het inzetten van de accu in het ingeschakelde elektrische gereedschap kan tot ongevallen leiden. Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht en vuur. * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Informatie over geluid en trillingen Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745: boren in metaal: trillingsemissiewaarde ah <2, 5 m/s2, onzekerheid K=1, 5 m/s2, indraaien en losdraaien van schroeven: trillingsemissiewaarde ah <2, 5 m/s2, onzekerheid K=1, 5 m/s2. Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen. [. . . ] Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgeschakeld op de schroef. Softgrip Het greepoppervlak 7 (softgrip) zorgt voor meer stroefheid en daardoor voor een betere grip en hanteerbaarheid van het elektrische gereedschap. Door de rubber laag wordt tegelijkertijd een trillingdempende werking bereikt. tips Laat na langdurige werkzaamheden met een laag toerental het elektrische gereedschap afkoelen door het ca. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PSR 14.4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PSR 14.4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag