Gebruiksaanwijzing BOSCH PSM 160 A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PSM 160 A. Wij hopen dat dit BOSCH PSM 160 A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PSM 160 A te teleladen.


BOSCH PSM 160 A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3055 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PSM 160 A (3346 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PSM 160 A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] S Bosch kan een juiste werking van de machine uitsluitend waarborgen wanneer voor deze machine bedoeld origineel toebehoren wordt gebruikt. Informatie over geluid en trillingen Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB (A) overschrijden. Kenmerkend is dat de trillingen van hand en arm geringer zijn dan 2, 5 m/s2. De onderdelen van de machine zijn genummerd zoals op de afbeelding van de machine op de pagina met afbeeldingen. [. . . ] s Gebruik het gereedschap alleen als beide schuurbladen gemonteerd zijn. Plaats het schuurblad aan één zijde van het schuurplateau aansluitend. Leg het schuurblad neer en druk het vast met een lichte draaiende beweging, met de wijzers van de klok mee. de schuurbladen van de Bosch-deltaschuurmachine kunnen worden gebruikt. Schuurtoebehoren zoals vliezen en polijstvilten worden op dezelfde wijze op het schuurplateau bevestigd. Het aanbrengen en verwijderen van al het schuurtoebehoren vindt plaats net als bij het wisselen van het schuurplateau. Door gebruik te maken van het lamellenvoorzetstuk 11 kunt u bijzonder moeilijk bereikbare plaatsen bewerken, zoals lamellen van ramen, kasten en deuren. Met de platte schuurtong 14 kunt u bijvoorbeeld smalle sleuven en nauwe tussenruimten bewerken. Deze kan eveneens aan de bovenzijde achteraf worden voorzien van klitweefsel 13 voor de opname van schuurbladen 12. Daarmee kan deze eveneens dubbelzijdig van schuurbladen 12 worden voorzien. Zo kunnen in het bijzonder rondingen en holle vormen of aan de binnenkant gebogen oppervlakken worden bewerkt, bijvoorbeeld van meubels, leuningen of radiatoren. Stof dat tijdens de werkzaamheden ontstaat, kan schadelijk voor de gezondheid, brandbaar of explosief zijn. Gebruik een geschikte afzuiging voor stof en spanen en draag een stofmasker. Houd de werkomgeving altijd schoon omdat materiaalmengsels bijzonder gevaarlijk zijn. Schuurstof in stofzak, microfilter, papieren stofzak (filterzak of filter van de stofzuiger) kan zelf ontbranden onder ongunstige omstandigheden, bijvoorbeeld wegvliegende vonken bij het schuren van metalen. In het bijzonder wanneer het schuurstof vermengd is met resten lak, polyurethaan of andere chemische stoffen en het schuurmateriaal na langdurige werkzaamheden heet is. Voorkom oververhitting van het schuurmateriaal en van de machine en maak voor onderbrekingen van de werkzaamheden altijd het stofreservoir leeg. Wanneer u de afzuigadapter wilt verwijderen, drukt u de blokkering achteraan samen en trekt u de adapter vervolgens los. [. . . ] Mocht de machine ondanks zeer zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie door een erkende reparatieservice voor Bosch elektrisch gereedschap te worden uitgevoerd. Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het bestelnummer van 10 cijfers van de machine. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u op: www. Terugwinnen van grondstoffen in plaats van het weggooien van afval Machine, toebehoren en verpakking moeten op een voor het milieu verantwoorde manier worden hergebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PSM 160 A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PSM 160 A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag