Gebruiksaanwijzing BOSCH PSB 850-2 RE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PSB 850-2 RE. Wij hopen dat dit BOSCH PSB 850-2 RE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PSB 850-2 RE te teleladen.


BOSCH PSB 850-2 RE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5796 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PSB 850-2 RE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Absaugvorrichtung aufsetzen (siehe Bild A) Führen Sie die Absaugvorrichtung 14 von vorn an die Unterseite der Schlagbohrmaschine heran. 50 mm Länge in die Bohrung am Spindelhals ein, um die Bohrspindel zu arretieren. Die Drehrichtungsanzeige Rechtslauf 6 zeigt die gewählte Drehrichtung an. [. . . ] Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Houd rekening met grote reactiemomenten die een terugslag veroorzaken. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Gereedschappen met elektronische regeling en rechts-/ linksdraaien zijn ook geschikt voor het in- en uitdraaien van schroeven en het snijden van schroefdraad. De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. 1 Diepteaanslag 2 Snelspanboorhouder 3 Knop voor instelling van de diepteaanslag 4 Schakelaar , , Boren/klopboren" 5 Stelwiel elektronisch vooraf instelbaar toerental (PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA) 6 Draarichtingindicatie rechtsdraaien 7 Draairichtingindicatie linksdraaien 8 Blokkeerknop voor aan/uit-schakelaar 9 Draairichtingschakelaar 10 Aan/uit-schakelaar 11 Toerentalschakelaar 12 Extra handgreep 13 Vleugelbout voor verstelling van de extra handgreep 14 Afzuigvoorziening met stofreservoir * 15 Stofreservoir* 16 Stelwiel vooraf instelbaar toerental (PSB 850-2 RE/PSB 850-2 RA) 17 Ontgrendelingsknop voor stofreservoir * 18 Filterelement (microfiltersysteem) * 19 Rubberdichting voor stofreservoir * 20 Stofbeschermring* 21 Ontgrendelingsknop voor afzuigvoorziening * 22 Klem voor afzuigvoorziening * 23 Sluiting voor stofreservoir* 24 Universeelbithouder* 25 Bit* 26 Inbussleutel ** * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken. let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschappen kunnen afwijken. Informatie over geluid en trillingen Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745: Boren in metaal: trillingsemissiewaarde ah onzekerheid K= Klopboren in beton: trillingsemissiewaarde ah onzekerheid K= Schroeven in- en uitdraaien: trillingsemissiewaarde ah onzekerheid K= Schroefdraad snijden: trillingsemissiewaarde ah onzekerheid K= Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen. Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces. Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder , , Technische gegevens" beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60745 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009) en 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009). Eckerhard Strötgen Head of Product Certification Gebruik de afzuigvoorziening alleen bij de bewerking van beton, steen en baksteen. Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact. Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwegen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving bevinden. [. . . ] Als de toerentalschakelaar 11 niet tot aan de aanslag kan worden gedraaid, draait u de uitgaande as met de boor iets. In- en uitschakelen Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen drukt u op de aan/uit-schakelaar 10 en houdt u deze ingedrukt. Als u de ingedrukte aan/uit-schakelaar 10 wilt vastzetten, druk u op de vastzetknop 8. Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de aan/uit-schakelaar 10 los, of als deze met de blokkeerknop 8 vergrendeld is, drukt u de aan/uit-schakelaar 10 kort in en laat u deze vervolgens los. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PSB 850-2 RE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PSB 850-2 RE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag