Gebruiksaanwijzing BOSCH PSB 650 RE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PSB 650 RE. Wij hopen dat dit BOSCH PSB 650 RE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PSB 650 RE te teleladen.


BOSCH PSB 650 RE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5408 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PSB 650 RE REV 9-2009 (6342 ko)
   BOSCH PSB 650 RE ANNEXE 765 (6922 ko)
   BOSCH PSB 650 RE REV 9-2009 (6342 ko)
   BOSCH PSB 650 RE ANNEXE 79 (6922 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PSB 650 RE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Absaugvorrichtung aufsetzen Führen Sie die Absaugvorrichtung 9 von vorn an die Unterseite der Schlagbohrmaschine heran. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip , , elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). [. . . ] het verlies van de controle over het elektrische gereedschap kan tot verwondingen leiden. Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Houd rekening met grote reactiemomenten die een terugslag veroorzaken. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Gereedschappen met elektronische regeling en rechts-/linksdraaien zijn ook geschikt voor het in- en uitdraaien van schroeven en het snijden van schroefdraad. Informatie over geluid en trillingen Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745: boren in metaal: trillingsemissiewaarde ah =4, 7 m/s2, onzekerheid K =1, 5 m/s2, klopboren in beton: trillingsemissiewaarde ah =24, 2 m/s2, onzekerheid K =2, 0 m/s2, indraaien en losdraaien van schroeven: trillingsemissiewaarde ah <2, 5 m/s2, onzekerheid K =1, 5 m/s2. Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen. Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen. Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces. De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. 1 Snelspanboorhouder 2 Blokkeerknop uitgaande as(PSB 600 RE/ PSB 650 RE/PSB 650 RA) 3 Schakelaar , , Boren/klopboren" 4 Draairichtingindicatie(PSB 600 RE/ PSB 650 RE/PSB 650 RA) 5 Blokkeerknop voor aan/uit-schakelaar 6 Aan/uit-schakelaar 7 Stelwiel vooraf instelbaar toerental (PSB 600 RE/PSB 650 RE/PSB 650 RA) 8 Draairichtingschakelaar 9 Afzuigvoorziening met stofreservoir en diepteaanslag * 10 Vleugelbout voor verstelling van de extra handgreep * 11 Extra handgreep* 12 Telescoopgeleiding met schaalverdeling voor diepteaanslag * 13 Stelring voor diepteaanslag* 14 Ontgrendelingsknop voor stofreservoir * 15 Stofreservoir* 16 Stofbeschermring* 17 18 19 20 21 22 23 24 Sluiting voor stofreservoir* Ontgrendelingsknop voor afzuigvoorziening * Filterelement (microfiltersysteem) * Vulpeilindicatie van stofreservoir * Diepteaanslag* Knop voor instelling van de diepteaanslag * Universeelbithouder* Bit* Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken. let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschappen kunnen afwijken. Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder , , Technische gegevens" beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60745 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009) en 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009). Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact. [. . . ] Boorhouder demonteren (zie afbeelding G) Span een inbussleutel 27 met de korte schacht naar voren in de snelspanboorhouder 1. Leg het elektrische gereedschap op een stabiele ondergrond, bijvoorbeeld een werkbank. Houd het elektrische gereedschap vast, druk op asblokkeerknop 2 en draai de snelspanboorhouder 1 los door de inbussleutel 27 in draairichting te draaien. Een vastzittende snelspanboorhouder wordt losgemaakt door een lichte slag op de lange schacht van de inbussleutel 27. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PSB 650 RE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PSB 650 RE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag