Gebruiksaanwijzing BOSCH PSB 14.4 VE-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PSB 14.4 VE-2. Wij hopen dat dit BOSCH PSB 14.4 VE-2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PSB 14.4 VE-2 te teleladen.


BOSCH PSB 14.4 VE-2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1139 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PSB 14.4 VE-2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over geluid en trillingen Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB (A) overschrijden. Kenmerkend is dat de trillingen van hand en arm geringer zijn dan 2, 5 m/s2. De machine is bestemd voor het indraaien en losdraaien van schroeven, voor het boren in hout, metaal, keramiek en kunststof en voor het klopboren in baksteen, beton en steen. Voor uw veiligheid Met de machine kan uitsluitend veilig worden gewerkt, wanneer u de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften volledig leest en u zich strikt aan de gegeven aanwijzingen houdt. [. . . ] Draai de huls van de snelspanboorhouder 3 met de hand stevig dicht tot geen klikgeluid meer hoorbaar is. Draai de huls in de tegengestelde richting om het toebehoren te verwijderen. Met de toerentalschakelaar 1 kunnen twee toerentalbereiken worden ingesteld: Stand I: Laag toerental, grote kracht. De standen mogen alleen worden omgeschakeld wanneer de machine stilstaat. Druk kort op de aan/uit-schakelaar 9 wanneer de stand niet helemaal vastklikt. Bij een niet-ingedrukte aan/uit-schakelaar 9 wordt de uitgaande as geblokkeerd. Hierdoor kan het inzetgereedschap in de boorhouder snel, gemakkelijk en eenvoudig worden vervangen. Met een geblokkeerde boorhouder kunnen uitstekende schroeven worden vastgedraaid door de uitgeschakelde machine als schroevendraaier te gebruiken. Zet de draairichtingomschakelaar 8 in het midden (inschakelblokkering) en laat de opgeladen accu 5 in de greep vastklikken. Als u de machine wilt inschakelen, drukt u de aan/uit-schakelaar 9 in en houdt u deze ingedrukt. De machine loopt afhankelijk van de druk op de aan/uit-schakelaar 9 met variabel toerental tussen 0 en maximaal. Een lichte druk zorgt voor een laag toerental, zodat rustig en gecontroleerd kan worden begonnen. Als u de machine wilt uitschakelen, laat u de aan/uit-schakelaar 9 los. Met de draairichtingomschakelaar 8 wordt de draairichting van de machine omgeschakeld. Wanneer de aan/uita b schakelaar 9 wordt ingedrukt, is dit echter niet mogelijk. Bij het loslaten van de aan/uit-schakelaar 9 wordt de boorhouder afgeremd. Laat bij schroefwerkzaamheden de aan /uit-schakelaar 9 pas los wanneer de kop van de schroef vlak op het materiaal ligt. Proefsgewijs moet worden vastgesteld met welke van de 5 instellingen van de instelring voor het draaimoment 2 de schroeven aansluitend in het materiaal worden ingedraaid. Wanneer de instelling juist is, gaat de klikkoppeling open zodra de schroef aansluitend in het materiaal is gedraaid of het ingestelde draaimoment is bereikt. Kies bij het uitdraaien een hogere instelling of stel in op het symbool , , Boren". [. . . ] Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u op: www. Terugwinnen van grondstoffen in plaats van het weggooien van afval Machine, toebehoren en verpakking moeten op een voor het milieu verantwoorde manier worden hergebruikt. deze gebruiksaanwijzing is vervaardigd van chloorvrij gebleekt kringlooppapier. De kunststof delen zijn gekenmerkt om ze per soort te kunnen recyclen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PSB 14.4 VE-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PSB 14.4 VE-2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag