Gebruiksaanwijzing BOSCH PSB 14.4 V-I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PSB 14.4 V-I. Wij hopen dat dit BOSCH PSB 14.4 V-I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PSB 14.4 V-I te teleladen.


BOSCH PSB 14.4 V-I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3140 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PSB 14.4 V-I 8-2007 (3199 ko)
   BOSCH PSB 14.4 V-I 8-2007 (3199 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PSB 14.4 V-I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip , , elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). 1) Veiligheid van de werkomgeving a) Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. [. . . ] Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden. 6) Service a) Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft. Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Houd rekening met grote reactiemomenten die een terugslag veroorzaken. het inzetgereedschap blokkeert als: -- het elektrische gereedschap wordt overbelast of -- het in het te bewerken werkstuk kantelt. Houd het elektrische gereedschap alleen vast aan de geïsoleerde greepvlakken als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen kan raken. Contact met een onder spanning staande leiding zet ook de metalen delen van het elektrische gereedschap onder spanning en leidt tot een elektrische schok. Houd het elektrische gereedschap tijdens de werkzaamheden stevig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig staat. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. Gebruik de bij het elektrische gereedschap meegeleverde extra handgrepen. Tref veiligheidsmaatregelen wanneer er bij werkzaamheden stoffen kunnen ontstaan die schadelijk voor de gezondheid, brandbaar of explosief zijn. Draag een stofmasker en gebruik een afzuiging voor stof en spanen, als deze kan worden aangesloten. Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt. Controleer dat de aan/uit-schakelaar in de uitgeschakelde stand staat voordat u een accu inzet. Het dragen van het elektrische gereedschap met uw vinger aan de aan/uitschakelaar of het inzetten van de accu in het ingeschakelde elektrische gereedschap kan tot ongevallen leiden. Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht en vuur. 5 Draairichtingindicatie 6 Draairichtingschakelaar 7 Aan/uit-schakelaar 8 Accu 9 Accu-ontgrendelingsknop 10 Knop voor instelling van de diepteaanslag 11 Vleugelbout voor verstelling van de extra handgreep 12 Extra handgreep 13 Diepteaanslag 14 Bit* 15 Universeelbithouder* * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. [. . . ] Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de aan-/uitschakelaar 7 los. Toerental of aantal slagen instellen U kunt het toerental of aantal slagen van het ingeschakelde elektrische gereedschap traploos regelen naarmate u de aan/uit-schakelaar 7 indrukt. Lichte druk op de aan/uit-schakelaar 7 heeft een lager toerental of aantal slagen tot gevolg. Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgeschakeld op de moer of schroef. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PSB 14.4 V-I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PSB 14.4 V-I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag