Gebruiksaanwijzing BOSCH PSB 1000-2 RCA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PSB 1000-2 RCA. Wij hopen dat dit BOSCH PSB 1000-2 RCA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PSB 1000-2 RCA te teleladen.


BOSCH PSB 1000-2 RCA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6397 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PSB 1000-2 RCA REV 6-2009 (5796 ko)
   BOSCH PSB 1000-2 RCA REV 6-2009 (5796 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PSB 1000-2 RCA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. 50 mm Länge in die Bohrung am Spindelhals ein, um die Bohrspindel zu arretieren. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip , , elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). [. . . ] Het trillingsniveau verandert afhankelijk van het gebruik van het elektrische gereedschap en kan in sommige gevallen boven de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven waarde liggen. de trillingsbelasting kan onderschat worden als het elektrische gereedschap regelmatig op dergelijke wijze wordt gebruikt. Opmerking: Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting tijdens een bepaalde arbeidsperiode moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder , , Technische gegevens" beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60745 volgens de bepalingen van de richtlijnen 89/336/EEG, 98/37/EG (tot 28-12-2009) en 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009). Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken. let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschappen kunnen afwijken. Gebruik de afzuigvoorziening alleen bij de bewerking van beton, steen en baksteen. Afzuigvoorziening reinigen (zie afbeelding B) Duw de sluiting 20 omhoog en maak het stofreservoir 16 leeg voordat u de afzuigvoorziening neerlegt. Als de afzuiging zwakker wordt of het stofreservoir 16 ongeveer half gevuld is, moet het stofreservoir 16 leeg worden gemaakt. druk daarvoor op de ontgrendelingsknoppen 15 en verwijder het stofreservoir 16. Duw de stelring voor de diepteaanslag 13 tegen de extra handgreep 12 en draai de stelring vervolgens omhoog om de vastgestelde afstand vast te houden. Extra handgreep (uitvoeringen zonder stofafzuiging) (zie afbeeldingen D­E) Gebruik het elektrische gereedschap alleen met de extra handgreep 23. U kunt de extra handgreep 23 naar wens draaien voor een veilige houding tijdens de werkzaamheden zonder vermoeidheid. PSB 700-2 RE (zie afbeelding D) Draai de vleugelschroef voor de verstelling van de extra handgreep 19 tegen de wijzers van de klok en draai de extra handgreep 23 in de gewenste stand. Draai vervolgens de vleugelschroef 19 met de wijzers van de klok weer vast. PSB 780-2 RE/PSB 1000-2 RCE (zie afbeelding E) Draai het onderste greepstuk van de extra handgreep 23 tegen de wijzers van de klok in en zet de extra handgreep 23 in de gewenste stand. Vervolgens draait u het onderste greepstuk van de extra handgreep 23 met de wijzers van de klok mee weer vast. boordiepte instellen (zie afbeeldingen D­E) Met de diepteaanslag 24 kan de gewenste boordiepte X worden vastgelegd. Druk op de knop voor de instelling van de diepteaanslag 22 en zet de diepteaanslag in de extra hangreep 23. Trek de diepteaanslag zo ver naar buiten dat de afstand tussen de punt van de boor en de punt van de diepteaanslag overeenkomt met de gewenste boordiepte X. Snelspanboorhouder (PSB 700-2 RE) (zie afbeelding G) Houd de achterste huls 26 van de snelspanboorhouder 1 vast en draai de voorste huls 25 in draairichting tot het inzetgereedschap kan worden aangebracht. [. . . ] Laat na langdurige werkzaamheden met een laag toerental het elektrische gereedschap afkoelen door het ca. Toerental of aantal slagen instellen U kunt het toerental of aantal slagen van het ingeschakelde elektrische gereedschap traploos regelen naarmate u de aan/uit-schakelaar 9 indrukt. Lichte druk op de aan/uit-schakelaar 9 heeft een lager toerental of aantal slagen tot gevolg. Toerental of aantal slagen vooraf instellen (zie afbeelding M) (PSB 700-2 RE/PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA) Met het stelwiel voor het vooraf instellen van het toerental 30 kunt u het benodigde toerental of het aantal slagen, ook terwijl de machine loopt, vooraf instellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PSB 1000-2 RCA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PSB 1000-2 RCA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag