Gebruiksaanwijzing BOSCH PSA 900E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PSA 900E. Wij hopen dat dit BOSCH PSA 900E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PSA 900E te teleladen.


BOSCH PSA 900E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2401 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PSA 900E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). Veiligheid van de werkomgeving Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Book Page 34 Monday, April 16, 2012 7:33 AM 34 | Nederlands Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden. [. . . ] Beweeg het elektrische gereedschap alleen ingeschakeld naar het werkstuk. Anders bestaat er gevaar voor een terugslag als het inzetgereedschap in het werkstuk vasthaakt. Let erop dat de voetplaat 2 tijdens het zagen altijd tegen het werkstuk ligt. het zaagblad kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle over het elektrische gereedschap leiden. Schakel het elektrische gereedschap na beëindiging van de werkzaamheden uit en trek het zaagblad pas uit de zaagsnede nadat het gereedschap tot stilstand is gekomen. Zo voorkomt u een terugslag en kunt u het elektrische gereedschap veilig neerleggen. Verbogen of niet-scherpe zaagbladen kunnen breken, het zagen negatief beïnvloeden of een terugslag veroorzaken. Rem het zaagblad na het uitschakelen niet af door er aan de zijkant tegen te drukken. Anders kan het zaagblad beschadigd worden, breken of een terugslag veroorzaken. Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een Bosch Power Tools Product- en vermogensbeschrijving Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Gebruik volgens bestemming Het gereedschap is bestemd voor het met vaste aanslag zagen van hout, kunststof, metaal en bouwmaterialen. Bij gebruik van geschikte bimetaal-zaagbladen is vlak afzagen mogelijk, bijvoorbeeld langs een muur. Afgebeelde componenten De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. 1 Zaagblad* 2 Voetplaat 3 Zaagbladopname 4 Zaaghouder 5 SDS-hendel voor ontgrendeling van zaagblad 6 Aan/uit-schakelaar 7 Handgreep (geïsoleerd greepvlak) 8 Klemplaat * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Opgenomen vermogen W 900 Onbelast aantal zaagbewegingen n0 min-1 0 – 2700 Gereedschapopname SDS De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken. Montage Zaagblad inzetten of vervangen Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact. Let er bij het wisselen van zaagbladen op dat de zaagbladopname vrij van materiaalresten zoals hout- en metaalspanen is. Zaagblad kiezen Een overzicht van geadviseerde zaagbladen vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing. [. . . ] Draaibare voetplaat (zie afbeelding B) De voetplaat 2 is beweegbaar en past zich daardoor aan de vereiste hoek van het oppervlak aan. De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook met 220 V worden gebruikt. In- en uitschakelen Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen drukt u op de aan/uit-schakelaar 6 en houdt u deze ingedrukt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PSA 900E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PSA 900E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag