Gebruiksaanwijzing BOSCH PRR 250 ES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PRR 250 ES. Wij hopen dat dit BOSCH PRR 250 ES handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PRR 250 ES te teleladen.


BOSCH PRR 250 ES : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7385 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PRR 250 ES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Staub-Absaughaube 2 kann die Schleifspindel in verschiedenen Winkeln abdecken. Accessorio di levigatura Bussola abrasiva Forma della superficie diritta piatta arcuato irregolare scanalato arcuato flessibile Grana media fine extra fine media fine extra fine media fine media fine media fine 80 120 240 80 120 240 80 120 80 120 80 120 Rullo a lamelle (60 mm) Rullo a lamelle (10 mm/5 mm) Rullo di smerigliatura flessibile (60 mm/10 mm) Attacco/bussola abrasiva conici Bosch Power Tools OBJ_BUCH-1833-001. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). [. . . ] ς Let erop dat andere personen zich op een veilige afstand bevinden van de plaats waar u werkt. Iedereen die de werkomgeving betreedt, moet persoonlijke beschermende uitrusting dragen. Brokstukken van het werkstuk of gebroken inzetgereedschappen kunnen wegvliegen en verwondingen veroorzaken, ook buiten de directe werkomgeving. ς Houd het gereedschap alleen aan de geïsoleerde greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen of de eigen stroomkabel kan raken. Contact met een onder spanning staande leiding kan ook metalen delen van het gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden. ς Houd de stroomkabel uit de buurt van draaiende inzetgereedschappen. Als u de controle over het elektrische gereedschap verliest, kan de stroomkabel worden doorgesneden of meegenomen en uw hand of arm kan in het ronddraaiende inzetgereedschap terechtkomen. ς Leg het elektrische gereedschap nooit neer voordat het inzetgereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Het draaiende inzetgereedschap kan in contact komen met het oppervlak, waardoor u de controle over het elektrische gereedschap kunt verliezen. ς Laat het elektrische gereedschap niet lopen terwijl u het draagt. 13) Veiligheidsvoorschriften voor schuurroller Gemeenschappelijke veiligheidsvoorschriften voor het schuren met schuurpapier en werken met draadborstels  Dit elektrisch gereedschap moet gebruikt worden als schuurpapierschuurmachine en draadborstel. Neem alle veiligheidsvoorschriften, aanwijzingen, weergaven en gegevens in acht die u bij het elektrische gereedschap ontvangt. Als u de volgende aanwijzingen niet in acht neemt, kan het tot elektrische schok, vuur en/of ernstige letsels komen. ς Dit elektrische gereedschap is niet geschikt voor het polijsten en doorslijpen. Toepassingen die voor het elektrische gereedschap niet geschikt zijn, kunnen gevaren en letsels veroorzaken. ς Gebruik uitsluitend toebehoren dat door de fabrikant speciaal voor dit elektrische gereedschap is voorzien en geadviseerd. Het feit dat u het toebehoren aan het Bosch Power Tools OBJ_BUCH-1833-001. Book Page 44 Tuesday, April 30, 2013 2:21 PM 44 | Nederlands draaiende inzetgereedschap worden meegenomen en het inzetgereedschap kan zich in uw lichaam boren.  Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het elektrische gereedschap. De motorventilator trekt stof in het huis en een sterke ophoping van metaalstof kan elektrische gevaren veroorzaken. ς Gebruik het elektrische gereedschap niet in de buurt van brandbare materialen. Bijzondere waarschuwingen voor werkzaamheden met draadborstels  Houd er rekening mee dat de draadborstel ook tijdens het normale gebruik draadstukken verliest. [. . . ] Een overzicht van aansluitingen op verschillende stofzuigers vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing. Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder gevaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger. Oppervlakte- Korrel vorm Middel recht Slijphuls Fijn plat Extra fijn Middel gebogen Lamellenrol (60 mm) Fijn oneffen Extra fijn Middel Lamellenrol gegroefd (10 mm/5 mm) Fijn gebogen Middel Flexibele slijpwals (60 mm/10 mm) flexibel Fijn Middel Opnameschacht/slijphuls conisch Fijn Slijpgereedschap 80 120 240 80 120 240 80 120 80 120 80 120 Tips voor de werkzaamheden Het afnamevermogen en de oppervlaktekwaliteit worden in hoofdzaak door de keuze van het slijpgereedschap, de gekozen toerentaltrap en de aandrukkracht bepaald. Alleen perfect slijpgereedschap zorgt voor een goede slijpprestatie en ontziet het elektrische gereedschap. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PRR 250 ES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PRR 250 ES zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag