Gebruiksaanwijzing BOSCH PRA326B90N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PRA326B90N. Wij hopen dat dit BOSCH PRA326B90N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PRA326B90N te teleladen.


BOSCH PRA326B90N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3558 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PRA326B90N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De verpakking van uw apparaat is geproduceerd met de strikt noodzakelijke materialen om een doeltreffende bescherming tijdens het transport te verzekeren. Deze materialen zijn volledig recycleerbaar, op deze wijze wordt het milieueffect verminderd. We nodigen u uit om ook bij te dragen tot het behoud van het milieu, door onderstaande tips op te volgen: - plaats de verpakking in de geschikte recyclagebak, - voordat u een afgedankt apparaat wegdoet, maak het onbruikbaar. Raadpleeg bij uw lokale overheid het adres van het dichtstbijzijnde verzamelcentrum van recycleerbaar materiaal en lever daar uw apparaat in, - giet geen gebruikte olie door de gootsteen. [. . . ] Sla geen corrosieve chemische producten, stoom, ontvlambare materialen noch niet-voedingsmiddelen op onder dit huishoudtoestel noch dichtbij. Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) waarvan de fysieke, sensoriële of mentale capaciteiten beperkt zijn of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, behalve wanneer deze toezicht of instructies zouden hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. wçêÖ=Éêîççê=Ç~í=Éê=íáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í= ~äíáàÇ=íçÉòáÅÜí=áëK= De grafieken die in deze handleiding staan afgebeeld, zijn ter oriëntatie. De fabrikant is vrij van elke verantwoordelijkheid, indien de beschikkingen van deze handleiding niet nageleefd worden. 4 Uw nieuw apparaat Brander tot 2, 8 kW Rooster Brander tot 1, 9 kW Bedieningsknop Rooster Dualbrander met dubbele vlam tot 6 kW Bedieningsknop Deze apparaten kunnen onderling worden gecombineerd en/of met conventionele kookplaten van hetzelfde merk, waarbij het verbindingsaccessoire gebruikt wordt. 1 Op elke bedieningsknop staat de brander aangeduid die deze controleert. 2 Voor een correcte werking van het apparaat is het onmisbaar te zorgen dat de roosters en alle delen van de branders juist geplaatst zijn. Druk op de knop van de gekozen brander en draai deze naar links tot de gewenste stand. 2 Breng een aansteker of vlam (aanstekers, lucifers, enz. ) bij de brander. 6 Automatische vonkontsteking Indien uw kookplaat beschikt over automatische vonkontsteking (bougies): 1. Druk op de knop van de gekozen brander en draai deze naar links tot de maximale vermogensstand. De vlam gaat aan (het is niet meer nodig de knop ingedrukt te houden). Indien deze niet ontvlamt, draai de knop in de uitstand en herhaal de stappen. Indien na het verstrijken van 15 seconden de vlam niet aan gaat, schakel de brander uit en open de deur of het venster van de ruimte. Wacht minstens een minuut voordat u probeert de brander aan te steken. Veiligheidssysteem Afhankelijk van het model, kan uw kookplaat beschikken over een veiligheidssysteem (thermokoppel), dat de gasuitlaat verhindert indien de branders per ongeluk uit gaan. Om te garanderen dat deze inrichting actief is, schakel de brander gewoon in, zonder de knop los te laten, houd deze stevig ingedrukt gedurende 4 seconden na de vlam te hebben ontstoken. Thermokoppel Bougie Een brander uitdoven Vermogensstanden Stand Grote vlam Knop gesloten Maximale opening of capaciteit en elektrische vonkontsteking Minimale opening of capaciteit Draai de overeenstemmende knop naar rechts tot stand 0. Met de progressieve knoppen kan het vermogen geregeld worden dat u nodig heeft, tussen de maximum- en de minimumstand. Kleine vlam 7 In het geval van dual branders met dubbele vlam, kunnen de binnenste en buitenste vlammen afzonderlijk geregeld worden. De mogelijke vermogensstanden zijn: Buitenste en binnenste vlam op de maximumstand. Buitenste vlam op de minimumstand, binnenste vlam op de maximumstand. Binnenste vlam op de maximumstand. Binnenste vlam op de minimumstand. Waarschuwingen Tijdens de werking van de brander, is het normaal dat een gefluit gehoord wordt. Bij de eerste gebruiken, is het normaal dat geuren vrijkomen, dit houdt geen risico noch een slechte werking in, deze zullen verdwijnen. Enkele seconden na het uit gaan van de brander, klinkt een geluid (doffe klap), dit is geen afwijking, dit betekent dat de veiligheid niet meer werkt. Houd er rekening mee dat de bougies geen hevige schokken mogen ondergaan. Deze is te wijten aan de aanwezigheid van stof in de omgeving, gemorste vloeistof, enz. 8 Het gebruik van een gaskookapparaat geeft warmte en vocht af in het lokaal waarin het geïnstalleerd is. Daarom moet de keuken goed geventileerd zijn: de natuurlijke ventilatie-openingen moeten open staan, en zo nodig dient een mechanisch ventilatiesysteem te worden geïnstalleerd (afzuigkap). Het intense en langdurige gebruik van het apparaat kan een bijkomende ventilatie vereisen, bijvoorbeeld door een raam te openen of een meer doeltreffende ventilatie, bijvoorbeeld door het vermogen van de mechanische ventilatie te verhogen, indien aanwezig. In het geval van het per ongeluk uit gaan van de vlam van de brander, de bedieningsknop van de brander sluiten en niet proberen deze opnieuw te ontsteken gedurende minstens 1 minuut. Geschikte pannen Brander Brander met dubbele vlam Snelbrander Half-snelle brander Minimumdiameter van de pan 22 cm 22 cm 14 cm Maximumdiameter van de pan 26 cm 20 cm Wokpan De wok is een gerei van de Chinese keuken, het is een soort lichte, ronde, diepe pan, met handvatten en met een vlakke of holronde bodem. In de wok, kan het voedsel op gevarieerde wijze bereid worden: gestoofd, gefrituurd, op een zacht vuurtje, op de grill, en bovendien met stoom. U zou kunnen zeggen dat de wok dienst doet als koekenpan en kookpan, en dankzij haar vorm en maat, kunnen vrij grote ingrediënten bereid worden. [. . . ] De gasfles vervangen. De vlam van de brander is niet gelijkmatig. De delen van de brander zijn niet juist geplaatst. Indien het gas komt uit een gasfles, controleren dat deze niet leeg is. De gleuven van de vlamverdeler zijn vuil. De gasstroom lijkt niet normaal of er komt geen gas uit. Er is gasgeur in de keuken. De veiligheidskleppen van een brander werken niet. De kranen sluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PRA326B90N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PRA326B90N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag