Gebruiksaanwijzing BOSCH PPP 612M91E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PPP 612M91E. Wij hopen dat dit BOSCH PPP 612M91E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PPP 612M91E te teleladen.


BOSCH PPP 612M91E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3178 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PPP 612M91E INSTALLATION INSTRUCTIONS (2086 ko)
   BOSCH PPP 612M91E (2842 ko)
   BOSCH PPP 612M91E INSTALLATION INSTRUCTIONS (2086 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PPP 612M91E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Er wordt met name gelet op de voorschriften met betrekking tot ventilatie. Dit apparaat is vanuit de fabriek aangepast aan het soort gas dat vermeld staat op het gegevensplaatje. Raadpleeg het installatievoorschrift indien dat gewijzigd moet worden. Het wordt aanbevolen onze Technische dienst te bellen voor de aanpassing aan een ander soort gas. [. . . ] Plaats het toebehoren rechtstreeks op het rooster met de conussen naar boven, nooit rechtstreeks op de brander. Code HEZ298126 Aanvullend rooster wok: rooster in gietijzer (3, 3 kW) HEZ298127 Aanvullend rooster wok: rooster in gietijzer (4 kW) HEZ298110 Aanvullend rooster wok: geëmailleerd staal (3, 34 kW) HEZ298114 Aanvullend rooster koffiepot HEZ298105 Simmer Plate HEZ298128 Simmer Cap HEZ298103 Wokpan De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich wanneer deze toebehoren niet of verkeerd gebruikt worden. Gasbranders Op elke bedieningsknop staat de brander aangeduid die deze controleert. Voor een correcte werking van het apparaat is het noodzakelijk om te controleren of de roosters en alle delen van de branders juist geplaatst zijn. 12 Vermogensstanden Met de progressieve knoppen kan het vermogen geregeld worden dat u nodig heeft, tussen de maximum- en de minimumstand. stand Grote vlam Kleine vlam Û — ˜ Knop gesloten Maximale opening of capaciteit en elektrische vonkontsteking Minimale opening of capaciteit Handmatige vonkontsteking 1. Druk op de knop van de gekozen brander en draai deze naar Hoofdschakelaar / Vergrendeling van de kookplaat (Main Switch) De kookplaat kan voorzien zijn van een hoofdschakelaar, die de algemene gasverdeling afsluit en alle branders gelijktijdig uitdooft. Deze schakelaar is heel praktisch wanneer er kinderen in huis zijn, of indien om een bepaalde reden snel alle branders moeten worden uitgedoofd. Druk op de knop van de gekozen brander en draai deze naar links tot de maximale vermogensstand. Indien deze niet ontvlamt, draai de knop in de uitstand en herhaal de stappen. Indien na het verstrijken van 15 seconden de vlam niet aangaat, schakel de brander uit en open de deur of het venster van de ruimte. Wacht minstens een minuut voordat u probeert de brander aan te steken. Druk en draai de hoofdschakelaar rechtsom tot tegen de Veiligheidssysteem Afhankelijk van het model, kan uw kookplaat beschikken over een veiligheidssysteem (thermokoppel), dat de gasuitlaat verhindert indien de branders per ongeluk uitgaan. WKHUPRNRSSHO ERXJLH Om te garanderen dat deze voorziening actief zou zijn: 1. Laat de knop niet los, houd deze stevig ingedrukt gedurende Waarschuwingen Tijdens de werking van de brander is het normaal dat u een zachte fluittoon hoort. De eerste keren dat het apparaat gebruikt wordt is het normaal dat er geuren vrijkomen. Dit komt door de aanwezigheid van stof in de omgeving, gemorste vloeistof, enz. Mocht de vlam van de brander per ongeluk uitgaan, sluit dan de bedieningsknop van de brander en wacht ten minste 1 minuut alvorens hem weer te proberen aan te steken. [. . . ] Neem de volgende raadgevingen in acht alvorens de Technische dienst te bellen: Afwijking De algemene elektrische werking is defect. Oplossing Controleer in de zekeringkast of de zekering stuk is en vervang deze. controleer op het schakelbord of de automaat of een differentieel is gesprongen. Verpakking en gebruikte apparaten Indien op het gegevensplaatje van het apparaat het symbool ) getoond wordt, houd rekening met onderstaande aanwijzingen: Milieuvriendelijke afvalverwijdering Pak het apparaat uit en ontdoe u van de verpakking op milieusparende wijze. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PPP 612M91E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PPP 612M91E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag