Gebruiksaanwijzing BOSCH POWER4ALL PST18LI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH POWER4ALL PST18LI. Wij hopen dat dit BOSCH POWER4ALL PST18LI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH POWER4ALL PST18LI te teleladen.


BOSCH POWER4ALL PST18LI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5735 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH POWER4ALL PST18LI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen. Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges  Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. [. . . ] dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen. Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces. De lithiumionaccu kan op elk moment worden opgeladen zonder de levensduur te verkorten. Als de accu leeg is, wordt het elektrische gereedschap door een veiligheidsschakeling uitgeschakeld. Als u de accu 4 wilt verwijderen, drukt u op de ontgrendelingsknop 5 en trekt u de accu omhoog uit het elektrische gereedschap. Conformiteitsverklaring We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder „Technische gegevens” beschreven product aan alle desbetreffende bepalingen van de richtlijnen 2009/125/EG (verordening 1194/2012), 2011/65/EU, tot 19 april 2016: 2004/108/EG, vanaf 20 april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EG inclusief van de wijzigingen ervan voldoet en met de volgende normen overeenstemt EN 60745-1, EN 60745-2-11. technisch dossier (2006/42/EG) bij: Robert Bosch GmbH , PT/ETM9 , 70764 Leinfelden-Echterdingen , GERMANY Henk Becker Helmut Heinzelmann Executive Vice President Head of Product Certification Engineering PT/ETM9 Zaagblad inzetten of vervangen  Draag werkhandschoenen bij de montage van het zaagblad. Zaagblad kiezen Een overzicht van geadviseerde zaagbladen vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing. Gebruik alleen zaagbladen met enkelnokkenschacht (T-schacht) of met 1/4" universele schacht (U-schacht). Het zaagblad mag niet langer zijn dan nodig is voor de gewenste zaagsnede. zaagblad inzetten (zie afbeelding B)  Reinig de schacht van het zaagblad voor het inzetten. Duw het zaagblad 14, met de tanden in de zaagrichting, in de zaagbladopname tot het niet meer verder kan. Let er bij het inzetten van het zaagblad op dat de rug van het zaagblad in de groef van het steunwiel 12 ligt. Zaagblad verwijderen (zie afbeelding C) Duw de zaagbladopname 17 in de richting van de pijl omhoog en verwijder het zaagblad 14. Zaagbladendepot (zie afbeelding D) In het zaagbladendepot 8 kunt u zes zaagbladen met een lengte van 110 mm bewaren. Leg de zaagbladen met de enkelnokkenschacht (T-schacht) in de daarvoor voorziene uitsparing van het zaagbladendepot. Sluit het zaagbladendepot en duw het tot aan de aanslag in de uitsparing van de voetplaat 9. 2015 Montage  Neem altijd de accu uit het elektrische gereedschap voor werkzaamheden aan het gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud en het wisselen van inzetgereedschap) en voor het vervoeren en opbergen van het gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uitschakelaar bestaat verwondingsgevaar. accu opladen (zie afbeelding A)  Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde oplaadapparaten. Alleen deze oplaadapparaten zijn afgestemd op de bij het elektrische gereedschap gebruikte lithiumionaccu. Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadapparaat op. [. . . ] Boor een gat in het midden van de uitsparing die u in het werkstuk wilt zagen. steek de centreerpunt 28 door de inwendige opening van de parallelgeleider en in het geboorde gat. Stel de radius als schaalverdelingswaarde aan de binnenkant van de voetplaat in. Koel- en smeermiddel Bij het zagen van metaal dient u vanwege de verwarming van het materiaal langs de zaaglijn koel- resp. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH POWER4ALL PST18LI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH POWER4ALL PST18LI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag