Gebruiksaanwijzing BOSCH PMF180E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PMF180E. Wij hopen dat dit BOSCH PMF180E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PMF180E te teleladen.


BOSCH PMF180E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8468 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PMF180E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Al aserrar materiales de construcción ligeros atenerse a las prescripciones legales y a las recomendaciones del fabricante del material. Cl Servicio técnico y asistencia al cliente Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de repuesto las encontrará en internet bajo: www. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). [. . . ] Raak de beschadigde kabel niet aan en trek de stekker uit het stopcontact als de kabel tijdens de werkzaamheden wordt beschadigd. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok. Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische schok veroorzaken. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Zagen met zaagblad voor invallend zagen: trillingsemissiewaarde ah =9, 9 m/s2, onzekerheid K<1, 5 m/s2 zagen met segmentzaagblad: trillingsemissiewaarde ah =5, 0 m/s2, onzekerheid K<1, 5 m/s2. Gebruik volgens bestemming Het elektrische gereedschap is bestemd voor het zagen en afkorten van houtmaterialen, kunststof, gips, non-ferrometalen en bevestigingselementen (zoals nagels en klemmen), het bewerken van zachte wandtegels en het droog schuren van kleine oppervlakken. Het is bij uitstek geschikt voor werkzaamheden langs opstaande en aansluitende randen. het elektrische gereedschap mag uitsluitend met Bosch-toebehoren worden gebruikt. Afgebeelde componenten De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. 1 Aan/uit-schakelaar 2 Stelwiel vooraf instelbaar aantal schuurbewegingen 3 Afzuigaansluiting 4 Afzuigslang* 5 Ventilatieopeningen 6 Gereedschapopname 7 Zaagblad voor invallend zagen 8 Spanschroef met ring 9 Inbussleutel 10 Schuurplateau 11 Schuurblad 12 Segmentzaagblad * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. WAARSCHUWING Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt voor het vergelijken van gereedschappen. Het trillingsniveau verandert afhankelijk van het gebruik van het elektrische gereedschap en kan in sommige gevallen boven de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven waarde liggen. de trillingsbelasting kan onderschat worden als het elektrische gereedschap regelmatig op dergelijke wijze wordt gebruikt. Opmerking: Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting tijdens een bepaalde arbeidsperiode moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Vooraf instelbaar aantal schuurbewegingen Opgenomen vermogen W 180 Afgegeven vermogen W 73, 5 Onbelast toerental n0 min-1 15000–21000 Oscillatiehoek links/rechts ° 1, 4 Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 1, 0 Isolatieklasse / II Gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230/240 V. Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken. let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschappen kunnen afwijken. Informatie over geluid en trillingen Meetwaarden bepaald volgens EN 60745. Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745: schuren: trillingsemissiewaarde ah =6, 4 m/s2, onzekerheid K<2, 0 m/s2 Conformiteitsverklaring Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat dit product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60745 volgens de bepalingen van de richtlijnen 89/336/EEG, 98/37/EG. [. . . ] verbogen , niet-scherpe of anderszins beschadigde zaagbladen kunnen breken. Neem bij het zagen van lichte bouwmaterialen de wettelijke voorschriften en de adviezen van de fabrikanten van de materialen in acht. Alleen zachte materialen als hout en gipskarton mogen invallend worden gezaagd. , voordat u met HCS-zaagbladen in deze materialen zaagt, op spijkers, schroeven en dergelijke, en verwijder deze voorwerpen indien nodig, of gebruik bimetaalzaagbladen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PMF180E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PMF180E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag