Gebruiksaanwijzing BOSCH PKS 55 A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PKS 55 A. Wij hopen dat dit BOSCH PKS 55 A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PKS 55 A te teleladen.


BOSCH PKS 55 A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6901 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PKS 55 A REV 3-2010 (7088 ko)
   BOSCH PKS 55 A REV 3-2010 (7088 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PKS 55 A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Überprüfen Sie die Funktion der Feder für die untere Schutzhaube. Die Schnittmarkierung 0° (29) zeigt die Position des Sägeblattes bei rechtwinkligem Schnitt. Die Schnittmarkierung 45° (28) zeigt die Position des Sägeblattes bei 45°-Schnitt. [. . . ] Wees bijzonder voorzichtig bij , , invallend zagen" in bestaande muren of andere plaatsen zonder voldoende zicht. Het invallende zaagblad kan bij het zagen in niet-zichtbare voorwerpen blokkeren en een terugslag veroorzaken. Gebruik de zaagmachine niet als de onderste beschermkap niet vrij kan bewegen en niet onmiddellijk sluit. Open de beschermkap met de terugtrekhendel en controleer dat de kap vrij beweegt en dat deze bij alle zaaghoeken en zaagdiepten het zaagblad of andere delen niet aanraakt. Als de onderste beschermkap en de veer niet correct werken, dient u de zaagmachine te laten repareren voordat u deze gebruikt. beschadigde delen , plakkende aanslag of ophoping van spanen laten de onderste beschermkap vertraagd werken. Open de onderste beschermkap alleen met de hand bij bijzondere zaagwerkzaamheden, zoals invallend zagen en haaks zagen. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het elektrische gereedschap is bestemd voor het met een vaste steun en een recht verlopende zaaglijn schulpen, afkorten en verstek zagen in hout. Met geschikte zaagbladen kunnen ook dunne non-ferrometalen worden gezaagd, bijvoorbeeld profielen. De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. 1 Inschakelblokkering voor aan/uit-schakelaar 2 Aan/uit-schakelaar 3 Extra handgreep 4 Blokkeerknop uitgaande as 5 Schaalverdeling verstekhoek 6 Inbussleutel 7 Vleugelschroef voor vooraf instelbare verstekhoek 8 Vleugelschroef voor parallelgeleider 9 Kijkvenster voor zaaglijn , , CutControl" (PKS 55 A/PKS 66 A/PKS 66 AF) 10 Parallelgeleider 11 Pendelbeschermkap 12 Voetplaat 13 Verstelhendel voor pendelbeschermkap 14 Vleugelschroef voor vooraf instelbare verstekhoek 15 Beschermkap 16 Spaanafvoer 17 Spanschroef met ring 18 Spanflens 19 Cirkelzaagblad* 20 Opnameflens 80 | Nederlands 21 Uitgaande as 22 Afzuigslang* 23 Omkeerbuis voor spanen 24 Stof- en spanenbox* 25 Schuif voor stof- en spanenbox 26 Spanhendel voor vooraf instelbare zaagdiepte 27 Zaagdiepteschaalverdeling 28 Zaagmarkering 45° 29 Zaagmarkering 0° 30 Lijmklem* 31 Geleidingsrail* 32 Toets voor vergrendeling geleidingsrail * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Zaagdiepte ­ bij verstekhoek 0° ­ bij verstekhoek 45° Blokkering uitgaande as CutControl Stof- en spanenbox Afmetingen voetplaat Max. Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken. let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschappen kunnen afwijken. pKS 66 A/PKS 66 AF: Inschakeling veroorzaakt een kortdurende spanningsdaling. Bij ongunstige voorwaarden van het stroomnet kunnen nadelige gevolgen voor andere machines of apparaten optreden. Bij netimpedanties kleiner dan 0, 36 ohm worden geen storingen verwacht. Informatie over geluid en trillingen Trillingsemissiewaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745: trillingsemissiewaarde ah =4, 0 m/s2, onzekerheid K =1, 5 m/s2. Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. [. . . ] In- en uitschakelen Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen bedient u eerst de inschakelblokkering 1 en drukt u vervolgens de aan/uit-schakelaar 2 in en houdt u deze ingedrukt. Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de aan-/uitschakelaar 2 los. Opmerking: Om veiligheidsredenen kan de aan-/uitschakelaar 2 van de machine niet worden vergrendeld, maar moet deze tijdens het gebruik voortdurend ingedrukt blijven. De zaagcapaciteit en de zaagkwaliteit zijn in belangrijke mate afhankelijk van de toestand en de tandvorm van het zaagblad. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PKS 55 A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PKS 55 A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag