Gebruiksaanwijzing BOSCH PKP 18 E REV 11-2008

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PKP 18 E. Wij hopen dat dit BOSCH PKP 18 E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PKP 18 E te teleladen.


BOSCH PKP 18 E REV 11-2008: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2835 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PKP 18 EREV 11-2008

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zet het lijmpistool na gebruik veilig neer en laat het volledig afkoelen voordat u het opbergt. Het binnendringen van water in een lijmpistool vergroot het risico van een elektrische schok. [. . . ] Verwarm materialen die snel afkoelen (zoals staal), bijvoorbeeld met een heteluchtpistool, zodat de lijm beter hecht. Steek de bij het materiaal passende smeltlijm 3 van achteren in het lijmpistool. Breng bij het lijmen van flexibele materialen (zoals textiel) de lijm in een zigzaglijn aan. Druk de te verlijmen materialen onmiddellijk na het aanbrengen van de lijm gedurende circa 30 seconden samen. de lijmplaats is belastbaar na een afkoelingstijd van circa 5 minuten. Zet het lijmpistool tussen de lijmbewerkingen op de steunbeugel 5 neer. De lijmplaatsen kunnen indien gewenst door verhitting weer worden losgemaakt. Aan de hete punt van het mondstuk bestaat het risico van verbrandingen. De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het lijmpistool. Met 230 V aangeduide lijmpistolen kunnen ook met 220 V worden gebruikt. Zet het lijmpistool daarvoor op de steunbeugel 5 neer zoals op de afbeelding getoond. Als u het lijmpistool wilt uitschakelen, trekt u de netstekker uit het stopcontact. [. . . ] Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt. Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PKP 18 E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PKP 18 E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag