Gebruiksaanwijzing BOSCH PKE651R14E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PKE651R14E. Wij hopen dat dit BOSCH PKE651R14E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PKE651R14E te teleladen.


BOSCH PKE651R14E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1080 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PKE651R14E (334 ko)
   BOSCH PKE651R14E annexe 1 (398 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PKE651R14E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer er harde en puntige voorwerpen op de kookplaat vallen, kan deze beschadigd raken. aluminiumfolie of kook- of bakgerei van kunststof smelten op de hete kookzones. – ■ ■ Overzicht In de volgende tabel vindt u de meest voorkomende schade: Schade Vlekken Krassen Oorzaak Overgelopen etenswaar Ongeschikte reinigingsmiddelen Zout, suiker en zand Door ruwe bodems van pannen ontstaan krassen op het glaskeramiek. Verkleuringen Ongeschikte reinigingsmiddelen Maatregel Verwijder overgelopen etenswaar onmiddellijk met een schraper. [. . . ] In de tabel vindt u kookstanden en bereidingstijden voor verschillende gerechten. De lamp naast de hoofdschakelaar en de indicaties ‹ zijn verlicht. Uitschakelen: raak het symbool % aan, tot de lamp naast de hoofdschakelaar en de indicaties verdwijnen. De restwarmte-indicatie blijft aan totdat de kookzones voldoende zijn afgekoeld. Aanwijzing: De kookplaat gaat automatisch uit wanneer alle kookzones langer dan 20 seconden uitgeschakeld zijn. De kookstand wijzigen: het symbool + of - aanraken tot de Kookzone instellen Met de symbolen + en - stelt u de gewenste kookstand in. kookstand 1 = laagste vermogen Kookstand 9 = hoogste vermogen Elke kookstand heeft een tussenstand. Is er maar één kookzone in gebruik, dan kunt u deze zonder voorkeuze regelen. - Kinderslot Met het kinderslot kunt u voorkomen dat kinderen de kookplaat inschakelen. In- en uitschakelen In het hoofdstuk Basisinstellingen kunt u nalezen hoe u het automatische kinderslot inschakelt. Automatisch kinderslot Met deze functie wordt het kinderslot altijd automatisch geactiveerd wanneer u de kookplaat uitschakelt. Aan het einde van de ingestelde tijd Na afloop van de tijdsduur wordt de kookzone uitgeschakeld. tijdsduur corrigeren of wissen Met het symbool § de kookzone kiezen. Het symbool r aanraken en met het symbool - of symbool + de tijdsuur veranderen of op ‹‹ zetten. De voorgestelde waarde wordt   Automatische tijdsbegrenzing Is een kookzone lange tijd in gebruik en heeft u de instelling niet veranderd, dan wordt de automatische tijdsbegrenzing geactiveerd. Wanneer u een willekeurig bedieningsveld aanraakt, verdwijnt de indicatie. Het tijdstip waarop de tijdsbegrenzing actief wordt, is afhankelijk van de ingestelde kookstand (1 tot 10 uur). € Basisinstelling gehalveerd - uitschakelen na 0, 5 - 5 uur ƒ Basisinstelling in vieren - uitschakelen na 0, 25 - 2, 5 uur * Basisinstelling 32 Indicatie Functie Tijdsduur van het timer-einde signaal ™‡ ‚ 10 seconden. Het symbool D zo vaak aanraken tot op het display de Om de basisinstelling te verlaten de kookplaat met de hoofdschakelaar uitschakelen en opnieuw instellen. Reinigen en onderhouden De aanwijzingen in dit hoofdstuk helpen u bij het onderhoud van uw kookplaat. [. . . ] * Plaats geen hete pannen tegen of op het bedieningspaneel In de kookzone-indicatie knippert -: Wanneer bij een netaansluiting van het apparaat of na een stroomuitval in de kookzone-indicatie - knippert, is er een storing in de elektronica. Om de storingsmelding ongedaan te maken dient u het bedieningspaneel kort met de hand af te dekken. Servicedienst Wanneer uw apparaat gerepareerd moet worden, staat onze servicedienst voor u klaar. E-nummer en FD-nummer Geef wanneer u contact opneemt met de servicedienst altijd het productnummer (E-nr. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PKE651R14E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PKE651R14E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag