Gebruiksaanwijzing BOSCH PIQ651F17E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PIQ651F17E. Wij hopen dat dit BOSCH PIQ651F17E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PIQ651F17E te teleladen.


BOSCH PIQ651F17E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2604 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PIQ651F17E (1550 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PIQ651F17E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die gewünschte Kochstelle sowie die gewünschte Kochstufe            auswählen. 31 Produktinfo Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: www. Com : Veiligheidsvoorschriften Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door Berg de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en de apparaatpas goed op voor later gebruik of om ze door te geven aan volgende eigenaren. Indien het apparaat schade heeft opgelopen tijdens het transport, schakel het dan niet in, maar neem contact op met de technische dienst en leg de veroorzaakte schade schriftelijk vast. [. . . ] 22 Programmeren van de kookplaat In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een kookzone kan worden afgesteld. In de tabel staan de kookstanden en de bereidingstijden voor verschillende gerechten vermeld. Een portie na de andere frituren 24 Flexibele zone Kan worden gebruikt als één enkele zone of als twee afzonderlijke zones, afhankelijk van de kookbehoeften op elk ogenblik. Als twee onafhankelijke zones De flexibele zone is standaard afgesteld om te worden gebruikt als twee onafhankelijke kookzones. zo wordt dit geactiveerd Zie paragraaf “de kookzone afstellen". Tips voor het gebruik van pannen Om te zorgen voor een goede detectie en verdeling van de warmte, wordt aanbevolen de pan correct te centreren: Als één enkele kookzone Diameter minder dan of gelijk aan 13 cm Zet de pan op een van de 4 posities die op de afbeelding te zien zijn. Als één enkele kookzone De kookzone wordt volledig gebruikt, waarbij beide zones samengevoegd worden. Selecteer één van de twee kookzones die overeenstemmen met de flexibele zone en stel de vermogensstand af. Op de visuele indicator van de onderste kookzone licht de Diameter groter dan 13 cm Zet de pan op een van de 3 posities die op de afbeelding te zien zijn. Als de pan meer dan een kookzone inneemt, plaats hem dan vanaf de bovenste of onderste rand van de flexibele zone. Een nieuwe pan toevoegen Selecteer de kookzone van de flexibele zone en druk vervolgens op het symbool å zodat de pan gedetecteerd wordt. Aanwijzing: Indien de pan van de kookzone die in werking is wordt verplaatst of opgetild, dan wordt door de kookplaat automatisch gezocht en blijft de vooraf geselecteerde vermogensstand behouden. Waarschuwingen Wanneer twee pannen gebruikt worden met een verschillende maat of die niet uit hetzelfde materiaal bestaan, kunnen bepaalde geluiden of trillingen optreden die de correcte werking van de zone niet in de weg staan. Om het maximumvermogen te behalen met de Functie Powerboost, dient u de pan in het midden van de flexibele zone te plaatsen, als deze als een enkele kookzone wordt gebruikt. Op kookplaten met meer dan een flexibele zone wordt aanbevolen om voor één pan niet meerdere zones tegelijk te gebruiken. Weer als twee kookzones gebruiken Selecteer een van de twee kookzones van de flexibele zone en stel af op ‹. Aanwijzing: Wanneer de kookplaat uitgeschakeld en daarna opnieuw ingeschakeld wordt, wordt de flexibele zone opnieuw gebruikt als twee kookzones. 25 Kinderslot De kookplaat kan beveiligd worden tegen ongewilde inschakeling, om te voorkomen dat kinderen de kookzones kunnen inschakelen. Automatisch kinderslot Met deze functie wordt het kinderslot altijd automatisch ingeschakeld als de kookplaat wordt uitgeschakeld. Activeren en deactiveren In hoofdstuk Basisinstellingen vindt u informatie over het inschakelen van het automatische kinderslot. Functie Powerboost Met de functie Powerboost kan het voedsel sneller worden verwarmd dan wanneer de vermogensstand Š wordt gebruikt. Gebruiksbeperkingen Deze functie is beschikbaar in alle kookzones, mits de andere zone van dezelfde groep niet in werking is, (zie afbeelding). [. . . ] Het geluid verdwijnt zodra er water of voedsel in de pan wordt gedaan. Knisperen Dit geluid doet zich voor bij pannen die bestaan uit lagen van verschillende materialen. Het geluid komt door de trillingen die ontstaan op de verbindingsvlakken van de verschillende materialen. De hoeveelheid voedsel en de manier waarop het wordt bereid, kunnen de intensiteit van het geluid doen variëren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PIQ651F17E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PIQ651F17E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag