Gebruiksaanwijzing BOSCH PIN675N14E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PIN675N14E. Wij hopen dat dit BOSCH PIN675N14E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PIN675N14E te teleladen.


BOSCH PIN675N14E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (961 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PIN675N14E INSTALLATION INSTRUCTIONS (1362 ko)
   BOSCH PIN675N14E (702 ko)
   BOSCH PIN675N14E (702 ko)
   BOSCH PIN675N14E INSTALLATION INSTRUCTIONS (1362 ko)
   BOSCH PIN675N14E INSTALLATION INSTRUCTIONS (46 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PIN675N14E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 68 | Español Siempre utilice las hojas de sierra con las dimensiones correctas y el orificio adecuado (p. Montaje de las pilas (ver figura C) ­ Abra el alojamiento de las pilas 30. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip , , elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). [. . . ] De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschappen kunnen afwijken. Informatie over geluid en trillingen Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder , , Technische gegevens" beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 61029, EN 60825-1 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009) en 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009). Tijdens de montage en bij alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap mag de stekker niet zijn aangesloten op de stroomvoorziening. Raadpleeg daarvoor de beschrijving van de meegeleverde onderdelen aan het begin van de gebruiksaanwijzing. Voordat u het elektrische gereedschap verder gebruikt, dient u veiligheidsvoorzieningen en licht beschadigde onderdelen zorgvuldig te controleren op hun juiste werking volgens de voorschriften. Controleer of de bewegende delen goed werken en niet vastklemmen en of er onderdelen beschadigd zijn. Alle onderdelen moeten juist gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om een correcte werking te waarborgen. Laat beschadigde beschermingsvoorzieningen en onderdelen door een erkend en gespecialiseerd bedrijf op deskundige wijze repareren of vervangen. 126 | Nederlands Vastzetknop monteren (zie afbeelding B) ­ Schroef de vastzetknop 12 in het daarvoor bestemde boorgat onder de hendel 11. Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwegen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving bevinden. ­ Druk op de knop 1, draai de pendelbeschermkap 4 tot aan de aanslag naar achteren en houd de kap in deze stand vast. Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact. Elektrisch gereedschap ontgrendelen (werkstand) ­ Duw de gereedschaparm aan de handgreep 2 iets omlaag om de transportbeveiliging 27 te ontlasten. ­ Trek de transportbeveiliging 27 helemaal naar buiten en draai deze 90°. ­ Druk op de knop 1 en draai tegelijkertijd de gereedschaparm aan de handgreep 2 omlaag. 128 | Nederlands ­ Trek de transportbeveiliging 27 helemaal naar buiten en draai deze 90°. Werkstuk losmaken ­ Als u de snelspanklem wilt losdraaien, draait u eerst de knop 50 tegen de wijzers van de klok in. (zie afbeelding I) Ondersteun het vrije einde van een lang werkstuk, bijvoorbeeld door er iets onder te leggen. ­ Draai de vleugelmoer 47 los en trek de zaagtafelverlenging 5 op de verlengbeugel tot de gewenste afstand naar buiten. Om nauwkeurig te kunnen zagen, dient u na intensief gebruik de basisinstellingen van het elektrische gereedschap te controleren en indien nodig in te stellen (zie , , Basisinstellingen controleren en instellen", pagina 132). ­ Klap de blokkeerbeugel 52 omhoog tot deze onder het draadeind van de vastzetknop vastklikt. [. . . ] Gebruik bij het vervoeren van het elektrische gereedschap alleen de transportvoorzieningen en nooit de beschermingsvoorzieningen. Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact. Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereedschappen. Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens het typeplaatje van het elektrische gereedschap. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PIN675N14E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PIN675N14E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag