Gebruiksaanwijzing BOSCH PIE775N14E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PIE775N14E. Wij hopen dat dit BOSCH PIE775N14E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PIE775N14E te teleladen.


BOSCH PIE775N14E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2020 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PIE775N14E (1448 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PIE775N14E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 22 Produktinfo Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: www. Indien u het apparaat aan iemand anders overdraagt, geef dan ook de documentatie van het apparaat mee. Indien het apparaat schade heeft opgelopen tijdens het transport, schakel het dan niet in, maar neem contact op met de technische dienst en leg de veroorzaakte schade schriftelijk vast. Veiligheidsaanwijzingen Dit apparaat werd uitsluitend voor huishoudelijk gebruik ontworpen. [. . . ] Op pagina 2 staat een algemeen overzicht van de modellen met informatie over hun afmetingen. het bedieningspaneel $DQZLM]LQJHQ YRRU YHUPRJHQVVWDQG³É RSHUDWLRQDOLWHLW ¯ UHVWZDUPWH ¤‡ IXQFWLH SRZHUERRVW ° %HGLHQLQJVYODNNHQ YRRU KHW VHOHFWHUHQ YDQ GH NRRN]RQH $DQZLM]LQJHQ YRRU ZDUPKRXG]RQH NRRNVWDQG Ü RSHUDWLRQDOLWHLW ¯ UHVWZDUPWH ¤‡ %HGLHQLQJVYODNNHQ YRRU KRRIGVFKDNHODDU !' EHVFKHUPLQJ ELM UHLQLJLQJ HQ NLQGHUVORW  WLPHUIXQFWLH %HGLHQLQJVYODN YRRU ERRVW* IXQFWLH SRZHUERRVW %HGLHQLQJVYODNNHQ YRRU KHW VHOHFWHUHQ YDQ GH YHUPRJHQVVWDQG De kookzones Kookzone Activeren en deactiveren Gebruik een pan met de geschikte maat. De zone wordt automatisch ingeschakeld wanneer een pan gebruikt wordt, waarvan de bodem dezelfde maat heeft als de buitenste zone. Activeren: druk op het symbool $ dat overeenstemt met de warmhoudzone op de visuele indicator verschijnt Ž Deactiveren: druk opnieuw op het symbool $ op de visuele indicator verschijnt ‹* * De restwarmte-indicator gaat aan. Gebruik enkel pannen die geschikt zijn om te koken op inductie, zie hoofdstuk “Geschikte pannen". $ Enkelvoudige kookzone æ Braadzone q Resistieve warmhoudzone* Restwarmte-indicator De kookplaat beschikt over een restwarmte-indicator in elke kookzone, die aanduidt welke nog warm zijn. Ook als de plaat uitgeschakeld is, blijft œ/•, branden zo lang de kookzone warm is. als de pan van de plaat genomen wordt voordat de kookzone uitgeschakeld is , verschijnen afwisselend de indicator œ/• en de geselecteerde kookstand. Programmeren van de kookplaat In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een kookzone kan worden afgesteld. In de tabel staan de kookstanden en de bereidingstijden voor verschillende gerechten vermeld. Aanwijzing: De kookplaat wordt automatisch uitgeschakeld als alle kookzones meer dan 15 seconden lang uitgeschakeld zijn. De kookplaat in- en uitschakelen De kookplaat wordt in- en uitgeschakeld met de hoofdschakelaar. Deze stand wordt aangegeven met het symbool Û in de programmeerzone. Aanwijzing: Als er geen pan op de inductiekookzone geplaatst wordt, zal de gekozen kookstand beginnen knipperen. doorkookstand Doorkookduur in minuten Smelten Chocolade , chocoladeglazuur , boter , honing Gelatine Opwarmen en warm houden Maaltijdsoep (bv. Aanwijzing: Onder bepaalde omstandigheden kan de Powerboost functie automatisch uitgeschakeld worden om de elektronische onderdelen aan de binnenzijde van de plaat te beschermen. Timerfunctie Deze functie kan op twee verschillende manieren gebruikt worden: ■ ■ om een kookzone automatisch uit te schakelen. Een kookzone automatisch uitschakelen Voer de tijdsduur in voor de kookzone. Op de indicator van de Aanwijzingen ■ Indien een kooktijd geprogrammeerd is, wordt op de visuele indicator altijd de tijd van deze functie getoond. Selecteer, om de resterende kooktijd van een kookzone te raadplegen, een zone en druk tweemaal op het symbool 0. – Indien een duur geprogrammeerd is voor verschillende kookzones, dan wordt altijd de duur van de geselecteerde kookzone getoond. [. . . ] Druk Het elektronische systeem is oververhit ”ƒ vervolgens op een willekeurig symbool van de kookplaat. Het elektronische systeem is oververhit ”… geraakt en heeft alle kookzones uitgeschakeld. Onjuiste voedingsspanning, overschrijding Neem contact op met uw elektriciteitsleverancier. €‚ van de normale werklimieten De kookzone is oververhit en werd uitge- Wacht tot het elektronische systeem voldoende afgekoeld is en zet —ƒ / —„ schakeld om uw kookplaat te beschermen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PIE775N14E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PIE775N14E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag