Gebruiksaanwijzing BOSCH PIB 672E14E/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PIB 672E14E/01. Wij hopen dat dit BOSCH PIB 672E14E/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PIB 672E14E/01 te teleladen.


BOSCH PIB 672E14E/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (817 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PIB 672E14E/01 (359 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PIB 672E14E/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. 16 Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe tijdschakelklok of een afstandbediening. Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of geleerd hebben het op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het toestel met zich meebrengt. Reiniging en onderhoud van het toestel mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. [. . . ] Daardoor mag alleen de kookzone worden gebruikt die het meest geschikt is voor de pan. Dun normaal staal glas aardewerk koper aluminium Kenmerken van de bodem van de pan De kenmerken van de bodem van de pannen kunnen invloed hebben op de homogeniteit van het kookresultaat. Pannen die gemaakt zijn van materialen die warmte verspreiden, zoals "sandwich" pannen van roestvrij staal, verdelen de warmte op gelijkmatige wijze, waardoor tijd en energie worden bespaard. Geen pan of ongeschikte afmeting Als er geen pan op de geselecteerde kookzone wordt geplaatst of als deze niet van het geschikte materiaal is of geen geschikte afmeting heeft, knippert de kookstand op de indicator van de kookzone. Als er meer dan 90 seconden wordt gewacht gaat de kookzone automatisch uit. het apparaat leren kennen Het bedieningspaneel           Bedieningsvlakken Indicatoren % $ 1û2û. 8û9 Hoofdschakelaar De kookzone selecteren Programmeerzone Bescherming bij reiniging Kinderslot Functie Powerboost De tijd programmeren ‹ ‚ -Š • /œ ‹‹ V x › D Operationaliteit Vermogensstanden Restwarmte Timerfunctie Kookwekker Automatische uitschakeling Functie Powerboost Kinderslot > D boostG 0 Bedieningsvlakken Bij het aanraken van een symbool wordt de overeenkomstige functie geactiveerd. 19 De kookzones Kookzone $ î Enkelvoudige kookzone Braadzone Gebruik een pan met de geschikte afmeting. De zone wordt automatisch ingeschakeld wanneer een pan gebruikt wordt, waarvan de bodem dezelfde maat heeft als de buitenste zone. Gebruik enkel pannen die geschikt zijn om te koken op inductie; zie hoofdstuk “Geschikte pannen". Restwarmte-indicator De kookplaat beschikt over een restwarmte-indicator in elke kookzone, die aanduidt welke nog warm zijn. Aanwijzing: Het is mogelijk om dezelfde kooktijd voor alle zones automatisch te programmeren. De geprogrammeerde tijd zal onafhankelijk verstrijken voor ieder van de kookzones. In het hoofdstuk Basisinstellingen vindt u informatie over de automatische programmering van de kooktijd. De tijd wijzigen of annuleren Selecteer de kookzone en druk vervolgens op het symbool 0. Wijzig de kooktijd in de programmeerzone of stel af op ‹‹ om de tijd te annuleren. Wijzig de tijd in de programmeerzone of druk op 0 om de tijd te annuleren. Na het verstrijken van de tijd Na het verstrijken van de tijd klinkt een signaal. Beschermingsfunctie bij reiniging Indien het bedieningspaneel gereinigd wordt terwijl de kookplaat ingeschakeld is, kunnen de instellingen gewijzigd worden. Automatische tijdslimiet Indien de kookzone gedurende lange tijd in werking is en er geen enkele wijziging in de instelling wordt aangebracht , dan wordt de automatische tijdslimiet geactiveerd. De indicator gaat uit als er op een willekeurig symbool wordt gedrukt. Wanneer de automatische limiet is geactiveerd, wordt deze geregeld afhankelijk van de geselecteerde vermogensstand (van 1 tot 10 uur). [. . . ] * Als de indicatie voortduurt, neem dan contact op met de Technische Dienst. Normaal geluid tijdens de werking van het apparaat De technologie van het verwarmen door inductie is gebaseerd op het ontstaan van elektromagnetische velden die ervoor zorgen dat de warmte rechtstreeks op de bodem van de pan wordt voortgebracht. De pannen kunnen, afhankelijk van hun bouw, geluiden of trillingen voortbrengen, zoals hieronder worden genoemd: Een diep gezoem zoals in een transformator Dit geluid ontstaat tijdens het koken op een hoge vermogensstand. De oorzaak daarvan is de hoeveelheid energie die de kookplaat aan de pan overdraagt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PIB 672E14E/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PIB 672E14E/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag