Gebruiksaanwijzing BOSCH PHO 20-82

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PHO 20-82. Wij hopen dat dit BOSCH PHO 20-82 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PHO 20-82 te teleladen.


BOSCH PHO 20-82 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1153 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PHO 20-82 REV 1-2008 (3395 ko)
   BOSCH PHO 20-82 REV 1-2008 (3395 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PHO 20-82

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] S Houd tijdens de werkzaamheden de machine altijd stevig vast en zorg ervoor dat u stevig staat. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. S Schakel de machine voor het neerleggen altijd uit en wacht tot deze tot stilstand is gekomen. S Bij stationair gebruik als vlakschaafmachine in combinatie met onderstel UG 37 en het geschikte toebehoren: - Trek voor de montage de stekker uit het stopcontact. [. . . ] Bij de werkzaamheden wordt de parkeerschoen 21 omhoog gezet en het achterste gedeelte van de schaafzool 11 vrijgegeven. Bij stationair gebruik (bijvoorbeeld met het onderstel UG 37) moet de parkeerschoen worden verwijderd. Duw daarvoor de parkeerschoen aan de zijkanten samen en trek deze los. Bij niet-stationair gebruik moet de parkeerschoen altijd gemonteerd zijn. Stel de gewenste spaandiepte in en plaats het gereedschap met het voorste deel van de schaafzool 11 tegen het werkstuk. Schakel de machine in en beweeg deze met gelijkmatige aandrukkracht over het te bewerken oppervlak. Werk slechts met geringe aandrukkracht en oefen druk uit in het midden van de schaafzool om hoogwaardige oppervlakken te vervaardigen. Stel slechts een geringe spaandiepte in en beperk eventueel de aandrukkracht bij het bewerken van harde materialen (zoals hardhout) en bij benutting van de maximale schaafbreedte. Alleen scherpe messen zorgen voor een goede afnamecapaciteit en ontzien de machine. Bij een ander slangsysteem moet eventueel een afzuigadapter worden gebruikt. Gebruik bij het afzuigen van bijzonder gevaarlijk, kankerverwerkend, droog stof een speciale zuiger. Voor werkzaamheden van geringe omvang kan een stof- en spanenzak 20 (toebehoren) worden gebruikt. Met de omschakelhendel 6 kan de spaanuitwerpopening 3 naar rechts of naar links worden gezet. De gekozen spaanuitwerprichting wordt aangegeven door een pijlsymbool. Met de V-groeven 12 in het midden van het voorste gedeelte van de schaafzool 11 kunt u werkstukkanten snel en gemakkelijk afschuinen. Gebruik de juiste V-groef afhankelijk van de gewenste afschuinbreedte. Plaats daarvoor de schaafmachine met de V-groef 12 op de rand van het werkstuk en geleid de machine langs de rand. Gebruik van parallel- en verstekgeleider (toebehoren ­ zie afbeelding De verstekgeleider 17 met de bevestigingschroef 14 en de sponningdiepteaanslag 2 met bevestigingsschroef 1 op de machine. Draai de vaststelmoer 15 los en stel met de schaalverdeling 16 de gewenste sponningbreedte in. Voer de schaafbewerking een aantal keren uit tot de gewenst sponningdiepte bereikt is. Afschuinen (alleen verstekgeleider 17) Stel bij het afschuinen van sponningen en oppervlakken met hoekinstelling 18 de vereiste schuinte in. Door de geleidingsgroef van het schaafmes wordt bij het vervangen of keren altijd een gelijke hoogte-instelling gewaarborgd. [. . . ] Mocht de machine ondanks zeer zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie door een erkende reparatieservice voor Bosch elektrisch gereedschap te worden uitgevoerd. Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het bestelnummer van 10 cijfers van de machine. Wanneer u het schaafmes wilt keren of vervangen, dient u de meskop 22 zo ver te draaien tot deze parallel aan de schaafzool 11 staat. Draai de twee bevestigingsschroeven 25 met de inbussleutel 24 ongeveer een of twee slagen los. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PHO 20-82

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PHO 20-82 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag