Gebruiksaanwijzing BOSCH PEX 400 AE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PEX 400 AE. Wij hopen dat dit BOSCH PEX 400 AE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PEX 400 AE te teleladen.


BOSCH PEX 400 AE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6496 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH PEX 400 AE REV 9-2007 (6592 ko)
   BOSCH PEX 400 AE REV 9-2007 (6592 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PEX 400 AE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Lösen Sie die Flügelschraube 9 und schwenken Sie den Zusatzgriff in die gewünschte Position. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok. [. . . ] Houd het elektrische gereedschap tijdens de werkzaamheden stevig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig staat. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. Raak de beschadigde kabel niet aan en trek de stekker uit het stopcontact als de kabel tijdens de werkzaamheden wordt beschadigd. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Elektrische gereedschappen met elektronische regeling zijn ook geschikt om ermee te polijsten. De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. 1 Stelwiel vooraf instelbaar aantal schuurbewegingen (PEX 400 AE) 2 Aan/uit-schakelaar 3 Blokkeerknop voor aan/uit-schakelaar 4 Stofbox compleet (microfiltersysteem) 5 Schroef voor schuurplateau 6 Schuurblad* 7 Schuurplateau 8 Extra handgreep 9 Vleugelbout voor verstelling van de extra handgreep 10 Inbussleutel 11 Houder voor stofbox 12 Kunststof schuif 13 Uitblaasopening 14 Blokkeerhendel voor stofbox 15 Filterelement (microfiltersysteem) 16 Afzuigadapter* * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Excenterschuurmachine Zaaknummer Vooraf instelbaar aantal schuurbewegingen Opgenomen vermogen Afgegeven vermogen Onbelast toerental Onbelast aantal schuurbewegingen Draaicirkeldiameter Diameter schuurplateau Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 Isolatieklasse W W min Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken. let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschappen kunnen afwijken. Informatie over geluid en trillingen Trillingsemissiewaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745: trillingsemissiewaarde ah = 6, 5 m/s2, onzekerheid K = 1, 9 m/s2. Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. Als echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen. Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen. Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces. Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder , , Technische gegevens" beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60745 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009) en 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009). Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact. Afgestemd op het te bewerken materiaal en de gewenste afname van het oppervlak zijn er verschillende schuurbladen verkrijgbaar: Materiaal ­ ­ ­ ­ Verf Lak Vulmiddel Plamuur Gebruik Voor het afschuren van verf Voor het schuren van grondverf (bijv. Schuren van bijvoorbeeld ruwe, ongeschaafde balken en planken Vlakschuren en wegschuren van kleine oneffenheden Hout fijn schuren Gebruik Voorschuren Vormschuren en kanten breken Fijn schuren bij vormgeving Als u het schuurblad 6 wilt verwijderen, tilt u het aan de zijkant op en trekt u het van het schuurplateau 7 los. [. . . ] Beweeg het elektrische gereedschap met matige druk vlak cirkelend of afwisselend in lengteen dwarsrichting op het werkstuk. Houd het elektrische gereedschap niet schuin, om doorschuren van het te bewerken werkstuk, bijv. Acrylglas) kan het elektrische gereedschap worden uitgerust met geschikt polijstgereedschap, zoals lamsvel, polijstvilt of polijstspons (toebehoren). Kies bij het polijsten een laag aantal schuurbewegingen (stand 1 ­ 2) om overmatige opwarming van het oppervlak te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PEX 400 AE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PEX 400 AE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag